ﺳﻪشنبه، 5 مرداد 1400

جهت مشاهده اسامي پذيرفته شدگان نهايي اعزام 1 /02/ 1400 امريه وزارت راه و شهرسازي اينجا كليك نماييد .

 

 

بسمه تعالي

دستورالعمل «جذب و پذیرش کارکنان وظیفه (امریه)»

در وزارت راه و شهرسازي

 

      در اجراي منويات مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا (مدظله العالي) و استفاده از ظرفيت هاي اصل 147 قانون اساس و قانون وظيفه عمومي، بهره گيري از توانمندي هاي علمي و تخصصي مشمولين تحصيل كرده در جهت نيل به اهداف سازمان ها و ادارات تابعه، ارتقاء شاخص هاي اقتصادي و فرهنگي اجتماعي مناطق كمتر توسعه يافته ، انتقال تجربيات گوهر بار نسل حاضر و گذشته به جوانان با استعداد نسل آتي، جبران كمبود نيروي  متخصص در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و بهره گيري از توانمندي هاي  علمي و تخصصي مشمولين تحصيل كرده جهت افزايش ارتقاء شاخص هاي علمي و فرهنگي سازمان ها/ شركت ها و ادارات كل تابعه استاني جذب كاركنان وظيفه در وزارت راه و شهرسازي با شرايط و ضوابط ذيل صورت مي پذيرد. با توجه به محدوديت سهميه و فراواني متقاضي، انتخاب متقاضيان محترم براساس اولويت ها و امتيازات ذكر شده و بعد از طي فرايند مزبور انجام مي پذيرد.

متقاضيان محترم مي توانند با در نظر گرفتن شرايط زير؛ 

                        70 روز قبل از تاريخ اعزام ماه های زوج به مدت  12 روز

به سايت وزارت راه و شهرسازي ( www.mrud.ir) مراجعه و در قسمت جذب كاركنان وظيفه در وزارت راه و شهرسازي ثبت نام نمايند.

ماده 1- مدارک مورد نياز:

 1. تصوير برگه اعزام به خدمت (بدون غيبت و اعزام ماه هاي زوج
 2. آخرين مدرك تحصيلي
 3. تصوير كارت ملي و صفحه اول شناسنامه (كليه متقاضيان)
 4. تصوير كارت ملي و صفحات اول و دوم شناسنامه مشمول و همسر (ويژه متقاضيان متأهل)
 5. گواهي بنياد شهيد (مشمولان خانواده شهيد و جانباز)
 6. گواهي با درج كد و شماره مددجو سازمان بهزيستي (مشمولان تحت پوشش بهزيستي)
 7. گواهي كميته امداد (مشمولان تحت پوشش كميته امداد)
 8. فرم تعهد مبني بر عدم انتساب نسبي يا سببي با كارمندان وزارت راه و شهرسازی  

تذكر(1): كليه مدارك فوق الذكر توسط سازمان /شركت و اداره كل استاني كنترل و برابر اصل مي گردد. لذا اصل مدارك ضميمه شده در سايت، بايستي تحويل سازمان /شركت و اداره كل استاني مربوطه گردد.

 

ماده 2- شرايط جذب

الف) شرايط عمومي جذب:

 1. داشتن مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر در رشته هاي تحصيلي مرتبط 
 2. ارائه برگ اعزام به خدمت (بدون غيبت و برای ماههای زوج)
 3. عدم نسبت نسبي و سببي درجه 1و2 مشمول با كارمندان وزارت راه و شهرسازی
 4. خانواده ايثارگران؛
 • فرزند جانبازان و آزادگان – 5 امتياز
 • خانواده شهداء، جاويدالاثرها و فرزند رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه جبهه - 4 امتياز
 1. خانواده جانبازان و آزادگان - 2 امتياز
 2. جانبازان – 6 امتياز
 3. ايتام – 3 امتياز
 4. متأهل – 4 امتياز
 5. معاف از رزم – 1 امتياز
 6. افراد تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني(ره) – 3 امتياز
 7.  افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي – 3 امتياز

تبصره: اگر خانواده متقاضي نيز تحت پوشش كميته امداد و يا بهزيستي باشد، مشمول بند هاي فوق مي گردد.

 1. نخبگان ، استعداد هاي برتر ، حافظان قرآن و قاريان برتر – 3 امتياز
 2. سابقه 6 ماه فعاليت بسيج فعال – 3 امتياز
 • تذكر1 : مدارك مربوط به موارد فوق  با تاييد مبادي ذيربط بايستي در فرم ثبت نام پيوست گردد.
 • تذكر 2:  مدارك تاييده شده موارد فوق الاشاره بايستي به سازمان/ شركت/ اداره كل استاني مربوطه ارائه گردد.
 1. متقاضي بومي مناطق محروم – 8 امتياز
 2. متقاضي غيربومي مناطق محروم  – 2  امتياز

ب) شرايط اختصاصي جذب:

 • دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های تحصیلی مرتبط با وظایف وزارت راه و شهرسازي  به شرح زير:
  • رشته هاي فني و مهندسي
  • رشته هاي عمران
  • رشته هاي مديريت، حسابداري، حقوق و رايانه
 • دارا بودن معدل به شرح ذيل (حداقل معدل براي دانشگاه هاي دولتي 15   و براي دانشگاه هاي غير دولتي 17 )مي باشد.
 • معدل 15 الي 99/15 :  5 امتياز (مخصوص دانشگاههاي دولتي)
 • معدل 16 الي 99/16 : 10 امتياز (مخصوص دانشگاههاي دولتي)
 • معدل 17الي 99/17 : 15 امتياز
 • معدل 18 الي 99/189 : 20 امتياز
 • معدل 19 الي 20 :  25 امتياز

تبصره: شرط معدل در استان های محروم ( آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه، ايلام، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، گلستان، لرستان، كرمان، چهار محال و بختیاری و كهگیلويه بويراحمد) به شرح ذیل می باشد.

 • برای دانشگاه های دولتي حداقل 14 (3 امتیاز)
 • برای دانشگاه های غیر دولتي حداقل 15 (5 امتیاز)
 • دارا بودن رزومه علمي مناسب (كتاب و مقالات چاپ شده در نشريات معتبر و نمايه شده در ISI /  ISCو پايان نامه) :  5 امتياز
 • داراي سوابق اجرايي مناسب (براساس سنوات خدمتي) :  هر سال 1 امتياز (حداكثر 10 امتياز)
 • انجام مصاحبه تخصصي : 100 امتياز (توسط مركز نوسازي و توسعه منابع انساني)
 • مقطع تحصيلي :
 • مدرك ليسانس -  3 امتياز
 • مدرك فوق ليسانس –  4 امتياز
 • مدرك دكترا – 5 امتياز

توجه : از پذيرش افرادی که قصد ادامه تحصیل و یا گرفتن معافیت و كسر خدمت در طول دوره سربازی را دارند، معذوريم.

ماده 3- اولويت‌هاي انتخاب:

 با توجه به محدوديت سهميه و فراواني متقاضي، جهت انتخاب مشمولين وظيفه شاغل در وزارت متبوع، كارگروه انتخاب كاركنان وظيفه وزارت متبوع براساس اولويت بندي و امتيازات فوق الذكر نسبت به اقدام مشمولين وظيفه اقدام مي نمايد.

ماده 4- فرآیند انتخاب:

 1. ثبت نام در سامانه امريه سايت وزارت راه و شهرسازي( www.mrud.ir) (همین قسمت) ؛ 70 روز قبل از تاريخ اعزام، به مدت 12 روز
 2. ارائه اصل مدارك و مستندات پيوست شده در سامانه ثبت نام، توسط متقاضي  به سازمان/ شركت/ ادارات كل استاني انتخاب شده در سامانه ثبت نام (مشخصات محل خدمت)؛ پس از اتمام مهلت فوق الذکر، به مدت 3 روز
 3. بررسي شرايط و مدارك متقاضيان براساس ضوابط فوق الذكر توسط سازمان/ شركت/ ادارات كل استاني
 4. معرفي افراد واجد شرايط به همراه امتيازات ارائه شده بر اساس دستورالعمل توسط سازمان/ شركت/ ادارات كل استاني به مركز نوسازي و توسعه منابع انساني وزارتخانه
 5. بررسي مجدد شرايط و مدارك متقاضيان توسط مركز نوسازي و توسعه منابع انساني وزارتخانه
 6. معرفي افراد منتخب وزارت متبوع توسط مقام عالي وزارت به دفتر سياستگذاري و نظارت راهبردي حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح 
 7. اعلام ليست نهايي نفرات موافقت شده توسط دفتر سياستگذاري و نظارت راهبردي حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح  به وزارت متبوع ، سازمان وظيفه عمومي و يگان آموزش دهنده مشمولان وظيفه دوره مربوطه
 8. اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي در سايت وزارت راه و شهرسازی ( www.mrud.ir) (همين قسمت) مي باشد.
 9. ابلاغ موافقت امريه به مشمول وظيفه توسط سازمان نظام وظيفه عمومي
 10. اعزام مشمول وظيفه به دوره آموزشي خدمت وظيفه
 11. ابلاغ حكم مأموريت مشمول وظيفه توسط يگان آموزش دهنده به وزارت متبوع
 12. ابلاغ حكم مأموريت مشمول وظيفه توسط  مركز نوسازي و توسعه منابع انساني وزارت متبوع به سازمان/ شركت و اداره كل استاني مربوطه
 13. اشتغال مشمول وظيفه در محل تعيين شده

تبصره: در فرايند انتخاب، نظر مركز گزينش وزارت راه و شهرسازي نيز مد نظر قرار خواهد گرفت.

ماده 5- ضوابط اجرایی:

 1. استفاده از مشمولین وظیفه جهت خدمت در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته خواهد بود.
 2. کارکنان وظیفه تابع مقررات دستگاه اجرايی بوده و از نظر ساعات خدمت همانند سایر کارکنان می‌باشند (استفاده از خدمات مشمولین وظیفه در خارج از ساعات اداری با تشخیص دستگاه ذی‌ربط بلامانع است).
 3. عقد هر نوع قرارداد پیمانکاری و مالی با مشمولین وظیفه در دوره خدمت سربازی ممنوع می‌باشد.
 4. مشمولان وظیفه صرفاً در محل‌های درخواست و تصویب‌شده به‌کار گرفته شده و امکان جابجایی آنان نمی‌باشد.
 5. شرح وظایف مشمولین وظیفه متناسب با مدرک و رشته تحصیلی و وظایف واحد سازمانی ذیربط تهیه و تدوین و توسط مدير واحد ذیربط به آنان ابلاغ می‌شود.
 6. غیبت بیش از 15 روز در زمان صلح فرار محسوب و بایستی سریعاً به مركز توسعه و نوسازي منابع انساني وزارت راه و شهرسازي(واحد امريه )  منعکس گردد.
 7. صدور امریه مستلزم پرداخت هزینه آموزشی قبل از اتمام دوره آموزشی توسط سازمان/ شركت / اداره كل استاني بكارگيرنده مشمول وظیفه و ارسال فیش واریزی به واحد امريه مركز توسعه و نوسازي منابع انساني وزارت راه و شهرسازي می‌باشد.
 8. به‌منظور حفظ ارتباط با یگان‌های خدمتی، سازمان/ شركت / اداره كل استاني موظف می‌باشند هر سه ماه یک‌بار کارکرد مشمولین وظیفه را به مركز نوسازي و توسعه منابع انساني وزارت راه و شهرسازي ارسال نمایند.
 9. مقتضی است  سازمان/ شركت / اداره كل استاني پس از اتمام دوره ضرورت مشمولین وظیفه، ضمن تسویه‌حساب کامل با آنان، وضعیت کارکرد کلی آنان را از تاریخ حضور تا پایان خدمت به مركز نوسازي و توسعه منابع انساني وزارت راه و شهرسازي جهت ترخیص اعلام نمایند.
 10. ضوابط پرداخت حقوق و مزایا، کمک‌هزینه خوراک، پوشاک و بیمه‌های پایه، مکمل، عمر و حوادث، بازنشستگی و... تابع مقررات ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد.

 

تذكر مهم: ثبت نام در سايت به معني پذيرش نهايي نمي باشد.

اسامي پذيرفته شدگان نهايي 15 روز قبل از تاريخ هر اعزام، در سايت وزارت متبوع( www.mrud.ir)  اعلام مي گردد.