| 30 مهر 1399
آغاز بزرگترین برنامه‌ بازآفرینی شهری تاریخ ایران
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر آفرینش مجدد عناصر استخوان‌بندی محله‌ها، اعلام کرد: برنامه‌ی بازآفرینی شهری به ‌عنوان بزرگترین برنامه‌ی توسعه‌ی شهری تاریخ ایران با بازآفرینی 1334 محله در سراسر کشور آغا...
پنجشنبه 19 بهمن 1396