28 مهر 1400

English | 

(آرشیو سال 1395)
اتصال فرودگاه‌ ۳ کلانشهر به مترو درون‌شهری
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه ما به دنبال اتصال ترمینال‌های فرودگاهی به شبكه‌های مترو درون شهری هستیم گفت: با اتصال ترمینال‌های فرودگاهی و مترو و همچنین توسعه حمل ونقل عمومی و ارتباط آن با شبكه قطارهای درون شهری حجم خودروها در حدفاصل حومه شهرها و ...
شنبه، 28 اسفند 1395 - 08:57
اتصال فرودگاه‌ ۳ کلانشهر به مترو درون‌شهری
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه ما به دنبال اتصال ترمینال‌های فرودگاهی به شبكه‌های مترو درون شهری هستیم گفت: با اتصال ترمینال‌های فرودگاهی و مترو و همچنین توسعه حمل ونقل عمومی و ارتباط آن با شبكه قطارهای درون شهری حجم خودروها در حدفاصل حومه شهرها و ...
شنبه، 28 اسفند 1395 - 08:57
اتصال فرودگاه‌ ۳ کلانشهر به مترو درون‌شهری
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه ما به دنبال اتصال ترمینال‌های فرودگاهی به شبكه‌های مترو درون شهری هستیم گفت: با اتصال ترمینال‌های فرودگاهی و مترو و همچنین توسعه حمل ونقل عمومی و ارتباط آن با شبكه قطارهای درون شهری حجم خودروها در حدفاصل حومه شهرها و ...
شنبه، 28 اسفند 1395 - 08:57
اتصال فرودگاه‌ ۳ کلانشهر به مترو درون‌شهری
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه ما به دنبال اتصال ترمینال‌های فرودگاهی به شبكه‌های مترو درون شهری هستیم گفت: با اتصال ترمینال‌های فرودگاهی و مترو و همچنین توسعه حمل ونقل عمومی و ارتباط آن با شبكه قطارهای درون شهری حجم خودروها در حدفاصل حومه شهرها و ...
شنبه، 28 اسفند 1395 - 08:57
اتصال فرودگاه‌ ۳ کلانشهر به مترو درون‌شهری
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه ما به دنبال اتصال ترمینال‌های فرودگاهی به شبكه‌های مترو درون شهری هستیم گفت: با اتصال ترمینال‌های فرودگاهی و مترو و همچنین توسعه حمل ونقل عمومی و ارتباط آن با شبكه قطارهای درون شهری حجم خودروها در حدفاصل حومه شهرها و ...
شنبه، 28 اسفند 1395 - 08:57
تحویل ۱۰۰۰ کیلومتر بزرگراه به مردم در دولت تدبیر و امید
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه گفت: با توجه به تزریق اعتبار از طریق اسناد خزانه امسال حدود ۱۰۰۰ کیلومتر بزرگراه به صورت باند دوم یا ۴ خطه تحویل مردم شده است که این اقدام مهم به نسبت متوسط بزرگراه‌سازی در کشور رقم قابل توجهي است.
شنبه، 28 اسفند 1395 - 08:53
تحویل ۱۰۰۰ کیلومتر بزرگراه به مردم در دولت تدبیر و امید
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه گفت: با توجه به تزریق اعتبار از طریق اسناد خزانه امسال حدود ۱۰۰۰ کیلومتر بزرگراه به صورت باند دوم یا ۴ خطه تحویل مردم شده است که این اقدام مهم به نسبت متوسط بزرگراه‌سازی در کشور رقم قابل توجهي است.
شنبه، 28 اسفند 1395 - 08:53
تحویل ۱۰۰۰ کیلومتر بزرگراه به مردم در دولت تدبیر و امید
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه گفت: با توجه به تزریق اعتبار از طریق اسناد خزانه امسال حدود ۱۰۰۰ کیلومتر بزرگراه به صورت باند دوم یا ۴ خطه تحویل مردم شده است که این اقدام مهم به نسبت متوسط بزرگراه‌سازی در کشور رقم قابل توجهي است.
شنبه، 28 اسفند 1395 - 08:53
تحویل ۱۰۰۰ کیلومتر بزرگراه به مردم در دولت تدبیر و امید
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه گفت: با توجه به تزریق اعتبار از طریق اسناد خزانه امسال حدود ۱۰۰۰ کیلومتر بزرگراه به صورت باند دوم یا ۴ خطه تحویل مردم شده است که این اقدام مهم به نسبت متوسط بزرگراه‌سازی در کشور رقم قابل توجهي است.
شنبه، 28 اسفند 1395 - 08:53
تحویل ۱۰۰۰ کیلومتر بزرگراه به مردم در دولت تدبیر و امید
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه گفت: با توجه به تزریق اعتبار از طریق اسناد خزانه امسال حدود ۱۰۰۰ کیلومتر بزرگراه به صورت باند دوم یا ۴ خطه تحویل مردم شده است که این اقدام مهم به نسبت متوسط بزرگراه‌سازی در کشور رقم قابل توجهي است.
شنبه، 28 اسفند 1395 - 08:53
کریدور شماره ۱۰، کریدور تمدن ایران‌شهری است
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کریدور شماره ۱۰، کریدور تمدن ایران‌شهری است گفت: تمام مواردی که از تاریخ ایران صحبت می‌کنیم چه دوره قبل و بعد از اسلام در این کریدور انجام شده و نقش مهمی در توسعه تمدن ایران‌شهری ایفا کرده است، با این حال هنوز ظرفیت ب...
شنبه، 28 اسفند 1395 - 08:49
کریدور شماره ۱۰، کریدور تمدن ایران‌شهری است
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کریدور شماره ۱۰، کریدور تمدن ایران‌شهری است گفت: تمام مواردی که از تاریخ ایران صحبت می‌کنیم چه دوره قبل و بعد از اسلام در این کریدور انجام شده و نقش مهمی در توسعه تمدن ایران‌شهری ایفا کرده است، با این حال هنوز ظرفیت ب...
شنبه، 28 اسفند 1395 - 08:49
کریدور شماره ۱۰، کریدور تمدن ایران‌شهری است
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کریدور شماره ۱۰، کریدور تمدن ایران‌شهری است گفت: تمام مواردی که از تاریخ ایران صحبت می‌کنیم چه دوره قبل و بعد از اسلام در این کریدور انجام شده و نقش مهمی در توسعه تمدن ایران‌شهری ایفا کرده است، با این حال هنوز ظرفیت ب...
شنبه، 28 اسفند 1395 - 08:49
کریدور شماره ۱۰، کریدور تمدن ایران‌شهری است
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کریدور شماره ۱۰، کریدور تمدن ایران‌شهری است گفت: تمام مواردی که از تاریخ ایران صحبت می‌کنیم چه دوره قبل و بعد از اسلام در این کریدور انجام شده و نقش مهمی در توسعه تمدن ایران‌شهری ایفا کرده است، با این حال هنوز ظرفیت ب...
شنبه، 28 اسفند 1395 - 08:49
کریدور شماره ۱۰، کریدور تمدن ایران‌شهری است
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کریدور شماره ۱۰، کریدور تمدن ایران‌شهری است گفت: تمام مواردی که از تاریخ ایران صحبت می‌کنیم چه دوره قبل و بعد از اسلام در این کریدور انجام شده و نقش مهمی در توسعه تمدن ایران‌شهری ایفا کرده است، با این حال هنوز ظرفیت ب...
شنبه، 28 اسفند 1395 - 08:49
صفحه 1 از 41ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   

جستجو

گروههای خبری

برچسب ها