| 29 مهر 1399
جوایز و پاداش‌ها در مسابقات معماری
فاطمه تاجیک- امیرعباس ابوطالبی

جوایز و پاداش‌ها در مسابقات معماری

تاریخ انتشار: 1396/10/02|   بازدید: 1634 |  print
برگزاری مسابقات معماری نیازمند تعیین دقیق هزینه های جاری یک مسابقه است. پرداخت این هزینه ها بر طبق "آیین نامه جامع برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی"مصوب 1381، بر عهده‌ی برگزارکننده‌ مسابقه می باشد. جوایز، پاداش ها و حق الزحمه ها بخشی از هزینه های یک مسابقه را شامل می شوند. در آیین نامه مصوب سال 1381 اشاره دقیقی به مبنای برآورد میزان جوایز، پاداش ها و حق الزحمه ها نشده است.
 

در "راهنمای برگزاری مسابقه های معماری و شهرسازی در ایران" میزان هزینه های برگزاری یک مسابقه که شامل جوایز و حق الزحمه ها نیز می شود، با توجه به ابعاد و پیچیدگی های پروژه به میزان 0.5 تا 2 درصد از کل هزینه های اجرای پروژه بیان شده است. در واقع بازه‌ی تعریف شده کلی و مبهم است و معیار روشنی جهت تعیین دقیق میزان جوایز و حق الزحمه ها در اختیار برگزارکننده نمی گذارد. این مسئله سبب شده است که در برخی مسابقات شاهد این موضوع باشیم که جوایزی نامتناسب با کاربری، ابعاد و نیازهای یک پروژه در نظر گرفته شده است. اگر بخواهیم کمی دقیق‌تر به موضوع هزینه ها نگاه کنیم، متغیرهای قابل تعریفی در توزیع هزینه های هر مسابقه وجود دارد. بنا به توصیه و یا الزام اغلب آیین نامه های مسابقات در دنیا، در مسابقات محدود و دعوتی درصد بالاتری از هزینه ‌ها به جایزه های نقدی شرکت کنندگان اختصاص می یابد. در حالی که در مسابقات آزاد هزینه های برگزاری مسابقه که شامل هزینه های سفر، حق الزحمه هیئت داوران، جلسات داوری و مراسم می شود، سهم بیشتری از هزینه ها دارد.

در آیین نامه های مسابقات دنیا، تعیین جوایز برندگان و میزان حق الزحمه ها بر اساس متغیرهای زیر محاسبه و اعلام می شوند:

پیچیدگی های پروژه؛ (ساده- ترکیبی)

مقیاس پروژه؛ (کوچک- بزرگ)

شرکت کنندگان؛ (حرفه ای- دانشجویی)

نوع مسابقه؛ (دعوتی- آزاد)، (اجرایی- ایده)، (یک مرحله ای- دومرحله ای)

طراحی جدول جوایز هر مسابقه بر اساس پیچیدگی های پروژه تعریف می شود. این جداول معمولاً پیشنهادی هستند و از طرف موسسات و انجمن های معماری جهت کمک به برگزارکنندگان مستقل مسابقات معماری ارائه می گردند و پس از عقد قرارداد با برگزارکننده، الزام آور می شوند. از آن جا که شرکت در مسابقات، برای معماران و دفاتر معماری بار مالی به همراه دارد و نیازمند نیروی انسانی و صرف زمان است، همواره در برگزاری مسابقات معماری این نکته از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است که در ابتدای امر این اطمینان حاصل شود که تامین هزینه ها و نحوه‌ی پرداخت آن ها از سوی برگزار کننده توسط موسسات صنفی به تایید رسیده است.

 

الگوهای رایج محاسبه جوایز:

بر اساس آیین نامه های بین المللی و داخلی کشورهای مختلف، الگوها و متدهای محاسبه‌ جوایز نقدی و پاداش ها در یکی از چهار دسته بندی زیر قرار می گیرند:

1- بر اساس درصدی از هزینه های اجرای پروژه

 • مجموع جوایز نقدی برای یک مسابقه بین المللی بر طبق اندازه و پیچیدگی های پروژه متغیر است و به عنوان یک راهنمایی جامع می بایست در محدوده 1.5 تا 3 درصد از هزینه تخمین زده شده برای اجرای پروژه باشد. ضمیمه(UIA)1

نکته: این مبالغ مستقل از هزینه های اداری است و تعیین آن بر عهده هیئت داوران است.

 •  هزینه برگزاری مسابقات آزاد بین المللی بین 0.5 تا 2 درصد از کل هزینه پروژه متغیر است. (AIA)2
 •  در آیین نامه (RIBA)3 هزینه ها به صورت زیر تعریف شده است.

 

مجموع هزینه برگزاری مسابقه

هزینه پروژه

2-2.5 درصد

تا 1 میلیون پوند

0.5 تا 3 درصد

1 تا 10 میلیون پوند

0.09 تا 0.5 درصد

10 تا 100 میلیون پوند

 

2- بر اساس خدمات حرفه ای معماری

 •  در یک مسابقه آزاد، جایزه طرح اول باید با حق الزحمه حرفه ای متناسب با خدمات درخواستی برابر باشد. (RAIC)4

نکته1: باقی جوایز معادل دو برابر جایزه اول محاسبه و پرداخت خواهد شد.

نکته2: جایزه اول به طور معمول به عنوان پیش پرداخت قرارداد برای تکمیل فرایند طراحی خواهد بود.

 •  در یک مسابقه آزاد معماری جوایز بایستی معقول و متناسب با خدمات درخواستی مسابقه باشد. مبلغ دقیق جایزه اول بایستی در فراخوان قید گردد. (AA)5

3- بر اساس سودمندی پروژه

 •  جوایز و پرداخت ها بایستی بر اساس متراژ پروژه، مدارک درخواستی و سودمندی پروژه محاسبه گردد. (SAFA)6
 •  برگزارکننده باید تصمیم بگیرد که به برگزیدگان پاداش پرداخت خواهد کرد یا خیر. و همچنین شرکت کنندگان باید تصمیم بگیرند که آیا پاداش ها با تلاش آن ها مطابقت خواهد داشت یا خیر. (AIA)

نکته: مبلغ جایزه بر اساس تصمیم حامی مالی و مذاکره با مشاوران مسابقه تعیین می گردد.

4- بر اساس محاسبه دقیق پیچیدگی های یک پروژه و درصد ریسک

 •  حداقل مجموع جوایز برای پروژه های عمومی و غیرعمومی و حداقل کمک هزینه برای مسابقات دعوتی از فرمول های مربوطه محاسبه می گردد. (CSA)7

 جوایز بر اساس ارزش های تجربی، معیارها و همچنین درصد ریسک شرکت ها و بر اساس فرمول های مربوطه محاسبه می شود. (CSA)

نکته: مدارک هر مسابقه باید توسط برگزارکننده تهیه شود.

پی نوشت:

 1. UIA: سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو)- بازنگری توصیه­ ها، در رابطه با مسابقه­ های بین­ المللی معماری و شهرسازی
 2. AIA: راهنمای مسابقات طراحی در آمریکا (شورای معماران آمریکا)
 3. RIBA: موسسه سلطنتی معماران بریتانیا

 4. RAIC: موسسه معماری سلطنتی کانادا

 5. AA: انجمن معماران دانمارک

 6. SAFA: انجمن معماران فنلاند

 7. CSA: اتحادیه معماران و مشاورین ساختمان اتریش، استاندارد مسابقات برای معماران