| 06 آبان 1399
استاندارد و کیفیت در مسابقه های معماری و شهرسازی
مرجان شاهرخیان

استاندارد و کیفیت در مسابقه های معماری و شهرسازی

تاریخ انتشار: 1396/10/02|   بازدید: 759 |  print

مسابقه یکی از سهل  ممتنع  های عرصه  ی معماری است که معمولاً با هدف خلاقیت و  ارتقاء کیفیت معماری برگزار می شود که البته صرفنظر از توجه به کیفیت محصول باید به بالارفتن کیفیت فرآیند نیز توجه داشت. ولی آنچه که بدیهی است این است که برای استحصال هرگونه کیفیت بالایی می بایست در قدم اول به استاندارد یا همان حداقل کیفیت دست پیدا نمود و آن را به  عنوان مبنا قرار داده تا بتوان مسیر درستی را برای استحصال کیفیت بیشتر پیمود

 

در این میان باید توجه نمود که برگزاری و فرآیند مسابقه معماری نیز که فعالیتی خدماتی است همانند یک کالا نیازمند رعایت استاندارد است. دبیرخانه ی دائمی مسابقات معماری و شهرسازی در واقع در ابتدای راهی است که سعی می کند در تعامل و همکاری با ارکان مختلف حرفه، شرایطی را به وجود آورد تا مسابقاتی که برگزار می شوند بتوانندنظر به مقررات و مقیاس های داخلی و بین المللی، شرایط استاندارد را کسب نمایند. بدین ترتیب مسابقه هایی که از سوی دبیرخانه مورد بررسی و مشورت قرار گرفته اند، نشان مربوطه را با توجه به رعایت شرایط لازم اولیه دریافت می کنند که انتظار می رود تا پایان فرآیند مسابقه، سایر شرایطی که خدماتشان را در حالت استاندارد قرار می دهد را رعایت نمایند. بدیهی است مانند هرگونه دریافت نشان استانداردی، این مقوله نیز تضمین  کننده کیفیت بالا یا بدون اشکال بودن آن مسابقه نمی  باشد، بلکه نشانگر رعایت شرایط ضروری است که مشخص می کند آن مسابقه ملزم به رعایت استانداردهای مربوطه است که خود  متضمن آن است که درصورت بروز مشکل نیز قابلیت پیگیری و رسیدگی وجود دارد. در چنین شرایطی انتظار می رود مسابقه های برگزار شده همگی از یک سطح مشخصی برخوردار باشند و هر کدام بسته به شرایط خود می­توانند با آسوده  خاطر بودن از استاندارد اولیه بر ارتقأ کیفیت خود بیفزایند، درصورت فراگیر شدن این حالت، می توان در بازبینی های دوره ای مواردی از کیفیت را که به صورت اختیاری رعایت می  شده  است با بالا رفتن خواست متقابل جامعه ی حرفه ای تبدیل به سطح جدید استاندارد نمود و برگزارکنندگان را تشویق کرد که به دنبال تأمین کیفیت بیشتری در فرآیند خود باشند. بدیهی است سطح کیفیت بالاتر، متضمن رضایت بیشتر کارفرمایان و شرکت کنندگان(خصوصاً برندگان) و در نهایت استفاده  کنندگان طرح های حاصل از مسابقه خواهدبود. و این موضوع در واقع یکی از اهداف اصلی مورد مطالبه  ی جامعه ی حرفه ای از برگزاری مسابقه است. پس درمجموع می توان اظهار نمود که ضمن اشاره به تفاوت مقوله ی استاندارد و کیفیت، باید توجه داشت که شرط لازم ارتقاءکیفیت، رعایت استاندارد است و برگزاری یک مسابقه که از جنس فعالیت خدماتی است همانند یک محصول نیاز به رعایت استاندارد در مرحله  ی اول و سپس ارتقاء کیفیت در مراحل بعدی است که دبیرخانه  ی دائمی مسابقات معماری وشهرسازی به عنوان یکی از مهمترین رسالت های خویش به  دنبال تأمین این دو مقوله در فرآیند مسابقات می باشد.