| 09 آبان 1399
مسابقه معماري - جايزه معماري
امیرعباس ابوطالبی

مسابقه معماري - جايزه معماري

تاریخ انتشار: 1396/10/02|   بازدید: 712 |  print

مسابقه و رقابت ميان انسان ها سابقه اي به درازاي خلقت بشر دارد و قوانین یک مسابقه بطور غریزی و در محیط زندگی موجودات زنده همواره وجود داشته است. موجودات همواره برای تصاحب شرایط های بهتر زندگی با هم در حال رقابت بوده و هستند. اين رقابت برای کسب منفعت، موقعیت، رتبه، منزلت، رهبری و یا جایزه اتفاق می افتد و بخش لاینفک زندگی آنها را شکل می دهد.

 

"مسابقه معماری" یک گونه مسابقه است که توسط یک سازمان که قصد بنای یک ساختمان جدید را داشته باشد برگزار می شود و از معماران و افراد واجد شرایط دعوت می کند تا پیشنهاد خود را در جهت برنامه های موضوع مسابقه ثبت نمایند. " مسابقات معماري" در واقع زيرشاخه اي از رقابت هاي تجاري است كه تاثيرات قابل توجهي در رقابت هاي سياسي - حكومتي از خود به جاي ميگذرانند.
"
مسابقات معماری" به صورت همگانی که ما امروزه آن را می شناسیم بعد از جنگ های جهانی دوم و توسط گروهی از معماران اروپایی (اتحادیه جهانی معماران) در 28 ژوئن سال 1948 پایه گذاری شد. يكي از مهمترين اهداف برگزاري مسابقات معماري از نگاه بنيان گذاران اتحاديه هاي معماري ارتباط با دولت ها و اطلاع رساني نسبت به خدمات معماري به ايشان بوده است.

قوانین مسابقات معماری توسط برگزارکننده آن مسابقه وضع می گردند که این قوانین تابع آیین نامه های راهنمایی مرجع "اتحادیه جهانی معماران" است.

مسابقات معماری به شکلی که امروزه در جهان رایج هستند از لحاظ قوانین اجرایی به 5 دسته تقسیم می شوند:

مسابقات معماری آزاد، مسابقات معماری ایده، مسابقات معماری یک مرحله ای و دو مرحله ای، مسابقات معماری دانشجویی و مسابقات معماری دعوتی

تدوين آيين نامه ها و قوانين مسابقات معماري در ايران قبل از احساس نياز به وجود اتحاديه معماران و تشكل سازماندهي يافته معماري از لحاظ زماني بصورت وارونه اي اتفاق افتاده است و بخصوص بعد از دوران انقلاب اسلامي و حذف عزم شاهانه از اين فرايند سرگرداني و ابهاماتي در مورد لزوم وجود و مسير حركت آن وجود داشته است.
گاهاً ديده شده است كه عناصر يك رقابت معماري اهميتي به تفاوت هاي ميان "مسابقات معماري" و "جوايز معماري" نمي دهند؛ "جایزه معماری" حمایتی است مادی،اعتباری و تبليغاتي از طرف یک سازمان با رویکرد و نگرش فکری مشخص كه به یک معمار، بنا و یا هر دوی آن ها اعطا مي گردد. انتخاب اين رويكرد كاملا آزاد است و بنا بر اهداف هر سازمان تعريف ميشود. معمولا "جایزه معماری" در یک بازه زمانی سالانه، دوسالانه، سه سالانه و یا متناوب برگزار مي شود و ايده هاي رسانه‌اي و ارتباطي برگزار كننده را دنبال مي كند.

در حال حاضر "جوایز معماری" در شش دسته جهانی، منطقه‌ای، ملی، محلی، دانشجویی و افتخاری برگزار می گردند. از مهمترین جوایز بین المللی معماری می توان به جایزه یادبود لویی خان، پریتزکر، آقاخان و جایزه معماران معاصر میس وندرروهه اشاره کرد.