| 29 مهر 1399
تصویب دستورالعمل تشكيل دبيرخانه دائمی معماری و شهرسازی / برگزاری مسابقه و ثبت بناهای ملی و بين‌المللی

تصویب دستورالعمل تشكيل دبيرخانه دائمی معماری و شهرسازی / برگزاری مسابقه و ثبت بناهای ملی و بين‌المللی

تاریخ انتشار: 1396/08/16|   بازدید: 568 |  print

جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی

جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی

دستورالعمل اجرایی تشكیل دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی در جلسه‌ای با حضور وزير راه و شهرسازي- معاون شهرسازي و معماري  و با امضای نمایندگان وزارتخانه‌های كشور، جهاد كشاورزی، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین سازمان‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست مصوب شد.                  

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های کشور، جهادکشاورزی، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست  امروز ۳۱ فروردین ماه سال جاری تشکیل شد و دستور العمل اجرایی به امضاء نمایندگان شرکت کننده رسید. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه حضور یافت.

این دستوالعمل اجرایی بر اساس بند ۸ ماده ۴ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع انجام مسابقات شهرسازی و معماری است و آیین‌نامه جامع آن نیز توسط شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی در جلسه ۵۱۳ این شورا در اسفندماه ۸۱ مصوب شد. معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی بر اساس وظایف محوله چندی است در حال بررسی این موضوع بوده و در جلسه‌ای که صبح امروز در سالن وزارت راه و شهرسازی برگزار شد دستورالعمل اجرایی تشکیل دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی به امضای نمایندگان ارشد رسید و مصوب شد.  

در راستاي وظايف محوله بر اساس بند۸ ماده۴ قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران (موضوع انجام مسابقات شهرسازي ومعماري) ‌و به منظورايجاد هماهنگي و انسجام درفرآيند برگزاري مسابقات شهرسازي و معماري، و با هدف ایجاد زمینه های اجرای "آيين نامه جامع برگزاري مسابقات طراحي معماري و شهرسازي، (مصوب جلسه ۵۱۳ مورخ ۸۱/۱۲/۲۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي) "، شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ ۹۴/۱/۳۱ بنا بر پیشنهاد معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، مستند به جزء۲ بند ۴ بخش ۵ و مقدمه آيين نامه مذکور "دستور العمل اجرایی تشکیل دبیرخانه دائمی مسابقات معماري و شهرسازي " را به شرح زير، تصويب نمود.

تبصره: دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری مکلف است نتیجه پایش فرآیند برگزاری مسابقات را وفق دستورالعمل اجرایی مذکور ظرف مدت یکسال به جهت تصمیم­گیری های بعدی به شورایعالی شهرسازی و معماری ارائه نماید.

مقدمه

با توجه به ضرورت سیاست گذاری برای ایجاد زمینه های ارتقاء کیفی بناها، سیما و منظر شهرها، ودر نتیجه ارتقاء کیفی معماری و شهرسازی کشور از یک سو و اهمیت بهره برداری از فرصتهای ناشی از برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی به عنوان یکی از روشهای شکل گیری فضاهای شهری و بناهای ارزشمند و با استناد به بند يك مصوبه مورخ ۹۳/۴/۲۳ شورايعالي شهرسازي و معماري ایران و به منظور ایجاد ساختار اجرایی "آيين نامه جامع برگزاري مسابقات طراحي معماري و شهرسازي، مصوب جلسه ۵۱۳ مورخ ۸۱/۱۲/۲۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي"، از طریق شکل گیری دبیرخانه دائمی مسابقات و هیات حل اختلاف، این دستور العمل با تاکید بر ضرورت توجه ويژه به اسناد فرادست و طرحهاي توسعه و عمران مصوب، در فرآیند برگزاری مسابقات طراحی معماری وشهرسازی تدوین و مفاد آن از تاريخ ابلاغ براي كليه دستگاه‌ها و اشخاص حقيقي وحقوقي در بخش هاي دولتي و غير دولتي كه به برگزاري مسابقه اقدام كنند لازم‌الاجرا خواهد بود.

تاريخ خبر: 31 فروردين 1395/