| 08 آذر 1399
وزیر راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی

تاریخ انتشار: 1399/07/06|   بازدید: 12 |  print

با تکمیل فاز ۳ بندر شهید رجایی، ظرفیت‌های قابل توجهی به زیرساخت‌های این بنادر اضافه می‌شود و از سویی در نظر داریم هم زمان موضوع توسعه اراضی پسکرانه را به میزان حدود   ۲۰۰ هکتار به مرحله اجرا برسانیم که با توجه به قرارگرفتن در جوارمنطقه ویژه اقتصادی می‌تواند پیشرفت اقتصادی کشور و استان را به همراه داشته باشد. تا پایان دولت ظرفیت بنادر به ۲۸۰ میلیون تن ارتقا پیدا خواهد کرد و در این میان، بندر شهید رجایی با ظرفیت ۱۰۰میلیون تن یکی از بنادر مهم کشور است. همچنین لزوم توسعه سواحل مکران به عنوان طرح مورد حمایت و تأکید مقام معظم رهبری و دولت، برای ما بسیار حائز اهمیت است که تلاش داریم با جلب سرمایه گذاری توسعه همه جانبه این منطقه را رقم بزنیم. بر اساس طرح موجود، قرار است جاسک را به شبکه ریلی وصل کنیم که امیدواریم اجرای این پروژه و توسعه راه های ارتباطی و جلب سرمایه گذاری بتواند در زمینه توسعه اقتصادی شهرستان بشاگرد نیز موثر باشد.