| 04 آبان 1399
ساخت و تجهیز خدمات عمومی مسکن مهرتوسط سازمان ملی زمین و مسکن 
مديرعامل سازمان ملى زمين و مسكن مطرح كرد

ساخت و تجهیز خدمات عمومی مسکن مهرتوسط سازمان ملی زمین و مسکن 

تاریخ انتشار: 1399/06/19|   بازدید: 484 |  print

معاون وزير راه و شهرسازى گفت: از ابتدای روند احداث پروژه های مسکن مهر در دولت تدبیر و امید ساخت خدمات روبنایی از جمله مدرسه، کلانتری، درمانگاه، کتابخانه و سایر تجهیزات فرهنگی ورزشی در دستور کار ما قرارداشته است.

 

به گزارش پايگاه خبرى وزارت راه و شهرسازى، على نبيان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه یکی از وظایف سازمان ملی زمین و مسکن در بحث اتمام مسکن مهر که کمتر به آن پرداخته شده است احداث خدمات روبنایی سایت های مسکن مهر در شهرهای با جمعیت بالای ۲۵ هزارنفر است، گفت: از ابتدای روند احداث پروژه های مسکن مهر در دولت تدبیر و امید ساخت خدمات روبنایی از جمله مدرسه، کلانتری، درمانگاه، کتابخانه و سایر تجهیزات فرهنگی ورزشی در دستور کار ما قرارداشته است.

به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، علی نبیان ساخت خدمات روبنایی مسکن مهر را در قالب ۳ گروه مدارس، کلانتری و سایر خدمات تقسیم کرد و افزود: ایجاد مراکز رفاهی جهت ارتقای سطح معیشت ساکنان، افزایش امنیت و ارائه خدمات عمومی در مجاورت سایت های مسکن مهر از جمله اولویت های اصلی سازمان ملی زمین و مسکن است که تاکنون ۱۶۲ مدرسه تکمیل و ۳۹ مدرسه دردست ساخت است، همچنین در بحث ارتقای امنیت، ۳۲ کلانتری تکمیل و ۱۲مورد آن در دست ساخت است و در سایر خدمات عمومی شامل درمانگاه ، کتابخانه و اماکن ورزشی ۲۳ مورد تکمیل و ۲۵ مورد در دست ساخت است. 

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ساخت خدمات روبنایی همزمان با تکمیل واحدهای مسکونی مسکن مهر و با حداکثر سرعت در دست بهره برداری است اظهار داشت: طبق برنامه های ما احداث ۲۲ مدرسه، ۴ کلانتری و ۱۹ مورد از سایر خدمات روبنایی جدید در دستور کار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد.

گفتنی است ساخت مسکن مهر در شهرهای با جمعیت بالای ۲۵ هزار نفر برعهده سازمان ملی زمین و مسکن در شهرهای در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر برعهده بنیاد مسکن و در شهرهای جدی برعهده شرکت عمران شهرهای جدید می باشد.