| 24 مرداد 1399

En

ثبت نام ٢ ميليون و ٢٢٠ هزار نفر در طرح دريافت تسهيلات مرابحه كالا و خدمات
دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازى خبر داد

ثبت نام ٢ ميليون و ٢٢٠ هزار نفر در طرح دريافت تسهيلات مرابحه كالا و خدمات

تاریخ انتشار: 1399/05/11|   بازدید: 381 |  print

وزارت راه و شهرسازى از ثبت نام حدود ٢ ميليون و ٢٢٠ هزار نفر براى دريافت تسهيلات مرابحه كالا و خدمات، خبر داد.

 

به گزارش خبرنگار پايگاه خبرى وزارت راه و شهرسازى، دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازى آمار ثبت نام كنندگان تسهيلات مرابحه كالا و خدمات را كه از شنبه ٤ مرداد آغاز شد و تا پنجشنبه ٩ مرداد ادامه يافت، اعلام كرد. 

بر اساس اعلام دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازى در حدود ٢ ميليون و ٢٢٠ هزار نفر براى دريافت تسهيلات مرابحه كالا و خدمات ثبت نام كردند.

گفتنى است، بر اساس نظر شوراى فقهى بانك مركزى وام وديعه مسكن تحت عنوان جديد تسهيلات مرابحه كالا و خدمات تغيير نام يافت.