| 22 مرداد 1399

En

بهینه‌سازی منابع انسانی در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) خبر داد

بهینه‌سازی منابع انسانی در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

تاریخ انتشار: 1398/10/24|   بازدید: 369 |  print

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از برنامه ریزی برای بهینه‌سازی منابع انسانی در این مجموعه خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد مهدی کربلایی با اشاره به لزوم پویایی در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی اظهار کرد: باید به سازمان به چشم یک موجود زنده نگاه کنیم و با ایجاد تحول و بروز نگه داشتن فرآیندهای کاری - عملیاتی و منابع انسانی موجب تسریع در تحقق اهداف مجموعه شویم.

او گفت: توجه به منابع انسانی یکی از مهمترین برنامه های شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در کنار بروز رسانی فرآیند های عملیاتی است که از طریق آن می توانیم پویایی کل مجموعه را ارتقا داده و به چشم اندازهای ترسیم شده برای آن دست پیدا کنیم.

کربلایی تصریح کرد: به همین منظور لازم است بهینه سازی نیروی انسانی در شرکت آغاز شود و در این راستا ویرایش و بهبود رویه های جذب، حفظ و ارتقا کارکنان در کلیه بخش های مختلف مجموعه در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) حفظ نیروهای متخصص و متعهد را به عنوان یکی از مهمترین برنامه های خود برشمرد و افزود: باید با تشویق این نیروها، تعلق سازمانی را در میان کارکنان شرکت بیش از پیش افزایش دهیم.

او در ادامه گفت: ایجاد امنیت شغلی یکی دیگر از برنامه هایی است که برای کارکنان متخصص و متعهد شرکت در نظر داریم چرا که معتقدیم با ایجاد امنیت شغلی بهره وری نیروها نیز افزایش خواهد یافت.

به گزارش پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، رئیس هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اضافه کرد: با اجرای این برنامه ها قادر خواهیم بود، قدم های بزرگی در راستای توسعه شهر فرودگاهی و معرفی آن به عنوان نقطه ای تاثیر گذار در اقتصاد کشور برداریم.