| 02 مهر 1399
یک شهر جدید از طرح اقدام ملی مسکن کنار گذاشته شد
به‌دلیل محدودیت اراضی؛

یک شهر جدید از طرح اقدام ملی مسکن کنار گذاشته شد

تاریخ انتشار: 1398/09/19|   بازدید: 464 |  print

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از حذف یکی از شهرهای جدید استان تهران از طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌اله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، سهم شهرهای جدید از طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن را ۷۰ هزار واحد خواند و گفت: ثبت‌نام این واحدها، مطابق برنامه‌ریزی انجام شده، استان به استان انجام می‌شود.

وی افزود: ثبت‌نام طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در دو شهر جدید "پردیس" و "پرند" انجام می‌شود اما شهر جدید اندیشه به دلیل محدودیت زمین از این طرح کنار گذاشته شده است.

وی همچنین گفت: واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی در شهرهای جدید به نهادهای مختلف از جمله کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی و نهادهای نظامی واگذار شده است و اکنون تعداد کمی از واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید، فاقد متقاضی است که این تعداد نیز به زودی تعیین تکلیف می‌شوند.