| 03 مهر 1399
مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان خراسان شمالی منصوب شد
در حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی

مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان خراسان شمالی منصوب شد

تاریخ انتشار: 1398/09/19|   بازدید: 350 |  print

طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان خراسان شمالی منصوب شد.

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی با صدورحکمی مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان خراسان شمالی را منصوب کرد.

در این حکم وزیر راه و شهرسازی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مصطفی زاده، مدیرکل سابق اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی، سیدعبدالمجید نژادصفوی را با توجه به تعهد، تخصص و تجربه به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس شورای هماهنگی این استان منصوب کرد.

در متن حکم وزیر راه و شهرسازی در انتخاب عبدالمجید نژادصفوی به سمت مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی آمده است:

انتظار دارد با عنایت به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و الگوی اقتصاد مقاومتی و در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید و با رعایت قوانین، آئین نامه ها و ستورالعمل های ابلاغی، از طریق بکارگیری صحیح و مطلوب منابع و ظرفیت های موجود در استان نسبت به انجام وظایف و ماموریت های محوله در حوزه مسکن و شهرسازی  با اولویت بازآفرینی شهری و تولید مسکن و توسعه حوزه حمل و نقل و تامین زیرساخت های مربوط، مراقبت های اوليه به عمل آورده و در تعامل با مسئولین محلی در راس آن استاندار محترم و ارتباط منظم با شهرداران اهتمام ویژه به عمل آورید. امید است در سایه توجهات حضرت باریتعالی در خدمت به مردم شریف استان در جهت سرافرازی جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.