| 31 شهريور 1399
مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری منصوب شد
با حکم وزیر راه و شهرسازی

مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری منصوب شد

تاریخ انتشار: 1397/10/23|   بازدید: 553 |  print

محسن صادقی با حکم وزیر راه و شهرسازی به عنوان مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری وزارت راه و شهرسازی منصوب شد.

 

به گزارش  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی به پیشنهاد شهرام آدم‌نژاد معاون حمل‌ونقل، محسن صادقی را به عنوان مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی منصوب کرد.

وزیر راه و شهرسازی در این حکم آورده است؛ با توجه به تعهد و شایستگی جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون حمل‌ونقل، به عنوان مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی  و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند منان در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

گفتنی است، محسن صادقی پیشتر در معاونت حمل‌ونقل و معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی مشغول کار بود.