| 04 آبان 1399
بارگذاری ویدئوی نشست‌های نخستین دوسالانه مسابقات معماری و شهرسازی

بارگذاری ویدئوی نشست‌های نخستین دوسالانه مسابقات معماری و شهرسازی

تاریخ انتشار: 1397/10/02|   بازدید: 435 |  print

دبیرخانه دائمی مسابقات اقدام به بارگذاری ویدئوی نشست‌های نخستین دوسالانه مسابقات معماری و شهرسازی در آپارات کرده است.

 آدرس کانال رسمی دبیرخانه در سایت آپارات:  https://www.aparat.com/soauc