29 اسفند 1397
En | 

مسابقه طراحي ساختمان "پلاسكوي جديد "

تاریخ انتشار: دوشنبه 28 آبان 1397|   بازدید: 436 |  print

مسابقه طراحي ساختمان پلاسكوي جديد به كارفرمايي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي كه بصورت آزاد طراحي گرديده است، در دبيرخانه دائمي ثبت گرديده و معتبر مي باشد.

 

 

برنامه و شرايط جديد مسابقه در آدرس  http://www.newplasco.com درج گرديده است. 

فایلهای پیوست