09 بهمن 1398
En | 
مسابقه طراحي ساختمان "پلاسكوي جديد "

مسابقه طراحي ساختمان "پلاسكوي جديد "

تاریخ انتشار: 1397/08/28|   بازدید: 1757 |  print

مسابقه طراحي ساختمان پلاسكوي جديد به كارفرمايي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي كه بصورت آزاد طراحي گرديده است، در دبيرخانه دائمي ثبت گرديده و معتبر مي باشد.

 

 

برنامه و شرايط جديد مسابقه در آدرس  http://www.newplasco.com درج گرديده است. 

فایلهای پیوست