| 30 مهر 1399
فراخوان كنگره ملي ديدبان شهري

فراخوان كنگره ملي ديدبان شهري

تاریخ انتشار: 1397/06/27|   بازدید: 979 |  print

از جامعه تخصصي، حرفه‌اي و كليه گروه‌هاي ديده بان شهري در موضوعات زير دعوت مي‌گردد تا آمادگي خود جهت همكاري و حضور در «كنگره ملي ديده بان شهري ايران» كه در پاييز سال 1397 برگزار مي‌گردد از طريق ايميل و يا ارسال پيامك اعلام نمايند.

پيامك: 3000123014

ايميل: shahrsazi@mrud.ir