| 08 آبان 1399
دهمین نشست از سری نشست‌های تخصصی شهرسازی و معماری

دهمین نشست از سری نشست‌های تخصصی شهرسازی و معماری

تاریخ انتشار: 1397/06/12|   بازدید: 670 |  print
دهمین نشست از سری نشست‌های تخصصی شهرسازی و معماری با موضوع کاربرد رویکرد منظر فرهنگی و منظر شهری تاریخی در برخورد با شهرهای تاریخی با سخنرانی سرکار خانم دکتر عشرتی ....
 
بدینوسیله به استحضار میرساند دهمین نشست از سری نشست‌های تخصصی شهرسازی و معماری با موضوع کاربرد رویکرد منظر فرهنگی و منظر شهری تاریخی در برخورد با شهرهای تاریخی با سخنرانی سرکار خانم دکتر عشرتی در روز سه شنبه مورخ ۱۳ شهریور ماه
مکان سالن اجتماعات معاونت شهرسازی و معماری .طبقه ۹ جنوبی برگزار می‌گردد .
شرکت برای عموم آزاد است.