30 آبان 1397
En | 

مسابقه طراحي غرفه ايران در نمايشگاه هاي گردشگري بين المللي 2018

تاریخ انتشار: سه شنبه 06 شهريور 1397 |   بازدید: 167 |  print
مسابقات ثبت شده

مسابقه طراحي غرفه ايران در نمايشگاه هاي گردشگري بين المللي 2018) كارفرما : سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري) كه بصورت آزاد طراحي گرديده است، در دبيرخانه دائمي ثبت گرديده و معتبر مي باشد

طراحی سایت