29 اسفند 1397
En | 

مسابقه طراحي معماري پروژه موزه جامع آستان قدس رضوي

تاریخ انتشار: سه شنبه 06 شهريور 1397|   بازدید: 566 |  print

مسابقه طراحي معماري پروژه موزه جامع آستان قدس رضوي)كارفرما: سازمان حريم حرم آستان قدس رضوي) كه بصورت دعوتي اعلام گرديده است، در دبيرخانه دائمي ثبت گرديده و معتبر مي باشد