30 آبان 1397
En | 

مسابقه طراحي معماري پروژه موزه جامع آستان قدس رضوي

تاریخ انتشار: سه شنبه 06 شهريور 1397 |   بازدید: 374 |  print
مسابقات ثبت شده

مسابقه طراحي معماري پروژه موزه جامع آستان قدس رضوي)كارفرما: سازمان حريم حرم آستان قدس رضوي) كه بصورت دعوتي اعلام گرديده است، در دبيرخانه دائمي ثبت گرديده و معتبر مي باشد

طراحی سایت