| 01 آبان 1399
هشتمین نشست تخصصی  معاونت شهرسازی و معماری

هشتمین نشست تخصصی معاونت شهرسازی و معماری

تاریخ انتشار: 1397/05/08|   بازدید: 491 |  print
هشتمین نشست تخصصی  معاونت شهرسازی و معماری با موضوع "بررسی نقش، جایگاه و امکان سنجی تشکل‌های غیردولتی  و مردم نهاد و مشارکت عمومی در تحقق طرح‌های توسعه و عمران" با سخنرانی جناب آقای دکتر ایمانی جاجرمی در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۰۹ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در محل سالن جلسات معاونت شهرسازی و معماری واقع در طبقه نهم جنوبي ساختمان شهيد دادمان وزارت متبوع برگزار می گردد .