| 30 مهر 1399
برگزاري پنجمين جلسه از سلسله نشست‌هاي شهرسازي و معماري

برگزاري پنجمين جلسه از سلسله نشست‌هاي شهرسازي و معماري

تاریخ انتشار: 1397/04/13|   بازدید: 731 |  print

پنجمين جلسه از سلسله نشست‌هاي شهرسازي و معماري تحت عنوان شكل گيري و استقرار نظام پايش و ارزيابي طرح‌هاي توسعه و عمران روز چهارشنبه از ساعت 14 در محل سالن جلسات جامعه مهندسان مشاور واقع در ولنجك برگزار خواهد شد.