| 04 آبان 1399
سومين نشست از سلسه نشست‌هاي شهرسازي و معماري

سومين نشست از سلسه نشست‌هاي شهرسازي و معماري

تاریخ انتشار: 1397/03/21|   بازدید: 890 |  print

سومين نشست از سلسله نشست‌هاي شهرسازي و معماري با موضوع شرح خدمات نسل نوين طرح‌هاي توسعه و عمران روز دوشنبه مورخ 21 خرداد 97 از ساعت 14 تا 16 در محل سالن جلسات حوزه معاونت شهرسازي و معماري برگزار مي‌گردد.