| 08 آذر 1399
استقرار نمایشگاه دائمی آثار هنرمندان ایرانی در ترمینال سلام فرودگاه امام(ره)
وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه امید داریم با تکمیل ترمینال سلام بتوانیم یک فرودگاه درخور ایرانیان برای آن‌ها فراهم آوریم گفت: در بخش هوایی فرودگاه تلاش شده تا از سیستم‌های جت‌وی و پل‌های هوایی ا...
شنبه 24 شهریور 1397