02 شهریور 1398
En | 
تحقق وعده رئیس جمهور با آغاز عمليات خط‌آهن
وزیر راه و شهرسازی در مراسم آغاز عملیات اجرایی برقی سازی راه‌آهن گرمسار-اینچه‌برون از حمایت‌های مقام معظم رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت تشكر كرد و گفت: امروز شاهد تحقق وعده دیگری از رئیس ...
ﺳﻪشنبه 12 تیر 1397