| 07 آذر 1399
Loading
 • فراخوان

                   انتخاب و تربیت ارزیابان/ مصاحبه گران کانون ارزیابی و توسعه شایستگی وزارت راه و شهرسازی

  به آگاهی می رساند نظر به حسن توجه مقام عالی وزارت در خصوص ضرورت تحقق نظام اداری مطلوب و همچنین بهبود نگرش ها و نهادینه سازی نظام شایسته سالاری با اتکا به ظرفیت های درون سازمان، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی در راستای تقویت نیروی مدیریتی کارآمد، اقدام به اخذ مجوز"کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای " از سازمان اداری و استخدامی کشور کرد.

  ارزیابی شایستگی های کارکنان یک فرآیند کلیدی در حوزه منابع انسانی بوده و در عین حال از پیچیدگی و و یژه گی های خاصی برخوردار است. بمنظور حصول اطمینان از کسب نتایج معتبر از فرآیند ارزیابی،  ارزیابان بایستی از توانمندی های ارزیابی برخوردار باشند.

  کانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران حرفه ای وزارت راه و شهرسازی از کلیه کارکنان  شاغل در وزارتخانه، سازمان ها و دستگاه های اجرایی تابعه که علاقه مند به همکاری با کانون در نقش ارزیاب / مصاحبه گر هستند مشروط به برخورداری از دانش، توانایی، مهارت و ویژگی های مندرج در فراخوان دعوت به عمل می آورد از تاریخ1399/08/12لغایت1399/08/21 با مراجعه به سایت  www.mrud.ir نسبت به ثبت نام در طرح تربیت ارزیاب/مصاحبه گر اقدام نمایند.

  شایان یادآوری است پس از بررسی مدارک واجدین شرایط برای انجام مراحل بعدی، ارزیابی و انتخاب بر مبنای مشخصات شایستگی های ارزیابان/ مصاحبه گران کانون ارزیابی و توسعه وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

   

  توجه: از آن جایی که "کانون ارزیابی و توسعه شایستگی منابع انسانی" در ساختمان وزارت راه و شهرسازی در تهران واقع شده است در دسترس بودن و نزدیکی متقاضیان به مرکز ضروری است.

   هدف از اجرای طرح

  کانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران حرفه ای وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد  با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران "دوره آموزشی تربیت ارزیابان/مصاحبه گران حرفه ای" را با هدف کسب مهارت ارزیابی برای ارزیابان کانون  با ارائه گواهینامه معتبر و رسمی برگزار نماید.

   مشخصات شایستگی ارزیاب/ مصاحبه گر

  1. پیشینه و مدارک تحصیلی

  حداقل شرایط احراز برای ورود به طرح عبارت است از:

   

  1. مدارک کارشناسی با حداقل 10 سال سابقه خدمت،
  2. مدارک کارشناسی ارشد با حداقل 5 سال سابقه خدمت،
  3. مدارک دکتری با 3 سال سابقه خدمت.

   تبصره:  افرادی که دارای گواهینامه حرفه ای شایستگی های عمومی  مدیران دولتی هستند مشمول شرایط احراز فوق نمی باشند و همچنین دارای اولویت هستند.

  1. شایستگی های فردی

  شایستگی های فردی به شرح زیر است: 

  1. تاب آوری: متمرکز باقی ماندن در طول روز، توانایی غلبه بر استرس و فشار / عواطف.
  2. تصمیم گیری: مطمئن به خود و قاطع؛ آمادگی برای پشتیبانی از تصمیمات در صورت به چالش کشیده شدن.
  3. مهارت های ارتباطی: ارتباط نوشتاری و گفتاری روشن و شفاف؛ شنود فعالانه و قدرت بیان.
  4. کار تیمی: همکاری با ارزیابان دیگر، مصاحبه گران و مدیران اجرایی؛ به صورت غیر سلسله مراتبی.
  5. انعطاف پذیری: پذیرش تغییر و اطلاعات جدید؛ سازگاری سریع با اطلاعات جدید، شرایط تغییرپذیر، یا موانع غیرمنتظره.
  6. توجه به جزییات: تکمیل وظایف با در نظر گرفتن تمام نواحی مربوطه، بدون توجه به کوچکی آنها؛ کنترل دقیق فرایندها و وظایف؛ هوشیاری و دقت در طول یک دوره زمانی.
  7. سازماندهی و برنامه ریزی: انجام اقداماتی توسط خود و دیگران برای اطمینان از انجام موثر کارها.
  8. نتیجه گرایی: مدیریت و عملکرد و استانداردهای حرفه ای، بهبود پیوسته و نوآوری، برای ارائه نتایج بسیار خوب.
  1. دانش

  بسترهای دانشی مورد نیاز عبارتند از:

  1. درک اصول ارزیابی‌انتخاب، بکارگیری‌مدل‌مشاهده، ثبت، طبقه بندی، و ارزیابی؛ ارتباط دادن‌مشاهدات‌به‌شایستگی‌ها؛
  2. درک خدمات وزارتخانه؛
  3. شناخت و تحلیل ذی نفعان کلیدی وزارتخانه؛
  4. آشنایی با خط مشی ها، سیاست ها، فرایندهای وزارتخانه؛
  5. آشنایی با ساختارها و  زنجیره ارزش وزارتخانه ؛
  6. آشنایی با مبانی شخصیت انسان.
  7. خصایص فردی

  خصایص فردی مورد نظر به شرح زیر هستند: 

  1. حساسیت  و درک خود؛
  2. توان کنترل هیجانات و خشم؛
  3. تمایل به یادگیری مستمر؛
  4. تمایل به نظم پذیری؛
  5. حساس به وظیفه شناسی؛
  6. خویشتن داری؛
  7. تمایل به نوع دوستی؛

   شرح وظایف ارزیاب/ مصاحبه گر 

  ارزیابان مسئول ارزیابی رفتار مشاهده شده در تمرین ها، گردآوری شواهد، ارزیابی متقاضیان و توانمندسازی آنها برای رسیدن به ویژگی های مطلوب خود هستند. در کانون ارزیابی از ارزیاب / مصاحبه گر انتظار می رود وظایف زیر را انجام دهد:

  • مشاهده، ثبت داده ها، طبقه بندی داده های ارزیابی شوندگان (متقاضیان)؛
  • بررسی مجموعه شواهد ارزیابی شوندگان (متقاضیان)؛
  • ارزیابی رفتارهای مشاهده شده ارزیابی شوندگان (متقاضیان) با توجه به معیارها و اهداف مربوطه؛
  • انجام قضاوت های معتبر از ارزیابی شوندگان (متقاضیان)؛
  • ارائه بازخورد و ارائه پیشنهادات در صورتی که استانداردهای مربوطه برآورده نشود؛
  • ارائه بازخورد عملکرد و اطلاعات مرتبط با فرایندهای نتایج ارزیابی به ارزیابی شوندگان (متقاضیان)؛
  • بکارگیری مهارت ها، فنون، فرمت ها و قالب های مورد استفاده در فرایند مشاهد، ثبت، طبقه بندی، و ارزیابی شواهد؛
  • شناخت تفاوت های بین رفتارهای کلامی واقعی و غیر کلامی ارزیابی شوندگان (متقاضیان) و تعبیر کردن آنها؛
  • حضور در جلسات با حضور دیگر ارزیابان؛
  • همکاری نزدیک با کادر آموزشی و مدیران ارزیابی شوندگان (متقاضیان)؛
  • برنامه ریزی و ارائه برنامه های آموزشی کانون و کارگاه ها؛
  • اجرای اصول کانون ارزیابی؛
  • ترکیب کردن داده ها و نتایج ارزیابی؛
  • همکاری در تهیه مواد و تمرین های ویژه و معیارهای ارزیابی مورد استفاده؛