| 07 آذر 1399

• انعقاد قراردادهاي خدماتي عمومي و فني و نظارت بر چگونگي اجراي آنها.
• تهيه گزارشهاي مستمر از عملكرد شركت هاي طرف قرارداد و تائيد كاركردآنها.
• اجراي برنامه هاي جا و مكان و نقل و انتقالات وسايل و لوازم اداري و مراقبت درحفظ و نگهداري آنها.
• نگهداري وسايل و لوازم خريداري شده و تحويل آنها به واحدهاي متقاضي و ارائه صورت ها و اسناد به اداره كل امور مالي و ذيحسابي.
• پيش بيني و تدارك احتياجات وزارتخانه از نظر تاسيسات ، وسائل و ملزومات اداري، خدمات ماشيني سخت افزاري و نرم افزاري در حدود اعتبارات مصوب.
• نظارت بر اداره امور حمل و نقل و انجام تعميرات و نگهداري بهينه وسائط نقليه وزارتخانه .
• نظارت بر امور نگهباني و راهنمايي ارباب رجوع به واحدهاي مختلف .
• نظارت بر اداره امور انبارها .
• بررسي نيازمنديهاي رفاهي كاركنان و تهيه طرحهاي لازم(درماني ، ورزشي ، تعاوني ، تفريحي و ....) براساس اولويت ها حدود امكانات مالي و اجرايي.
• تدوين و اجراي برنامه هاي لازم جهت فراهم شدن زمينه هاي حفظ تندرستي و نشاط كاركنان از طريق تعميم و گسترش فعاليتهاي ورزشي بين آنان .
• انجام بررسيهاي همه جانبه و برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي استفاده بهينه از امكانات ورزشي موجود در سطح كشور.
• تنظيم برنامه هاي تفريحي و ورزشي و بازديد از مراكز هنري ، فرهنگي ، مذهبي ، تاريخي و.... جهت كاركنان و برآورد هزينه هاي مربوط.
• بررسي و اصلاح مقررات موجود و دستيابي به مقررات موثر و لازم در زمينه ارتقاء سطح انگيزش و تامين معيشت كاركنان دولت.
• انعقاد قرار داد با مراكز مختلف درماني ، شركتهاي بيمه ، مراكز ورزشي و ..... جهت تامين نيازهاي كاركنان و خانواده هاي آنان .
• برنامه ريزي تامين اعتبار وام و توزيع آن بين كاركنان حسب ضوابط مصوب.
• ارائه بيمه خدمات درماني و بيمه تكميلي و خدمات بهداشتي به كاركنان .
• انجام ساير امو ارجاعي از سوي مقام مافوق .

• تعيين و تقسيم بندي نوع هزينه بر اساس واحدهاي سازماني و ارائه گزارش

• برنامه ریزی در جهت تأمین ، نگهداری و توزیع تجهیزات ، ماشین آلات ، لوازم یدکی و سایر ملزومات اداری و سایر ملزومات مصرفی بین واحد های مستقر در ستاد مرکزی وزارت بر اساس نیازها و درخواست مورد نظر.

• جمع آوری و نگهداری به هنگام آمار و اطلاعات مربوط به اماکن ، ساختمانها ، تأسیسات و تجهیزات ، ماشین آلات و سایر اموال منقول و غیر منقول وزارت متبوع .

• اداره امور انبارها و نظارت بر سایر منابع تدارکاتی وزارت متبوع .

• انعقاد قرارداد بيمه تكميلي درمان(بيمه مازاد بيمارستاني) ازطريق برگزاري مناقصه براي 2322 نفر و نظارت بر حسن اجراي قرارداد

• هماهنگي جهت انجام امور خيريه و ساير امور رفاهي پيشنهادي توسط شركت ها و مؤ سسات غير وابسته ( اهداء خون ،تهيه عكس پرسنلي وبينايي سنجي ونمايشگاه عينك و تهيه كارتهاي خريد تخفيف دار و...)

• انجام امور بهداشتي ودرماني (از طريق درمانگاه شهيد كلانتري و درمانگاه شهيد دادمان و واحدهاي مستقر در ستاد و شركتهاي وابسته به وزارت راه وشهرسازي)

• مطالعه ، بررسی و تهیه طرحهای مخابراتی و ارتباطی در کلیه واحد های تابعه وزارت متبوع .

• ارزیابی و نظارت در خصوص خرید و فروش و اجاره و واگذاری ساختمانها و املاک وزارت متبوع .

• انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و نگهداری ، توسعه و احداث ساختمانها و تأسیسات اداری وزارت متبوع.نظارت بر اجرای طرح ها ي ساختمانی و تأسیسات اداری

• بيمه تكميلي درمان ايثارگران و افراد خانواده تحت تكفل شامل بررسي مدارك درماني و ارسال و تحويل به بيمه ايران طرف قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران377نفر(شروع قرارداد از 1/6/1394)

• تقدير از تلاش همكاران وزارت متبوع در روز عصاي سفيد

• به جهت ترغيب فرزندان همكاران براي استفاده از كلاس هاي تفريحي ، فرهنگي و آموزشي در ايام تابستان سال 1395 به تعداد 576 نفر يارانه كلاس هاي فوق (تمامي فرزندان مقاطع ابتدايي تا دانشگاه) ازطريق امور مالي پرداخت گرديد.

• بيمه عمر و حوادث(طرح كاركنان دولت) و انعقاد قرارداد مربوطه از طريق اداره كل امور مالي و اجراي آن.

• كنترل دريافت و پرداخت مزايده و مناقصه
• پيگيري اسناد ارسالي براي صدور چك از امور مالي
• برنامه ریزی و نظارت بر امور مربوط به خرید ، نصب و تعمیر ونگهداری شبکه ارتباطی و مخابراتی وزارت متبوع.
• برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم مربوط به وسائط نقلیه وزارتخانه اعم از شماره گذاری ، بیمه ، مجوز ، مجوز طرح ترافیک ، عوارض و سایر و نیز رسیدگی ، کنترل و نظارت درجهت تعمیرات کلیه خودروهای وزارت و ارایه خدمات نقلیه مورد نیاز به کلیه واحدهای ستاد وزارت حسب ضرورت.
• برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم درخصوص حفظ ، نگهداری ، نظافت و تأمین بهداشت عمومی اماکن ستاد وزارت متبوع .
• شناسایی ، آماده سازی ، برنامه ریزی و اقدام در جهت واگذاری و فروش اموال مازاد وزارتخانه به اشخاص حقیقی و حقوقی .
• ارائه تسهيلات رفاهي و پرداخت وام به همكاران
• برگزاري سفرهاي زيارتي ، سياحتي و تفريحي
• تجهيز امكانات ورزشي و بهره برداري بهينه از آن
• ارزيابي جهت استفاده بهينه از امكانات زيارتي،تاريخي،تفريحي و سياحتي ادارات كل استاني
• بيمه اتومبيل ،آتش سوزي ساختمان و...
• كمك هزينه اوقات فراغت فرزندان همكار