29 مرداد 1398
En | 
ثبت ارتباط با وزیر
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا کد ملی خود را وارد کنید
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید.
لطفا تلفن ثابت خود را وارد کنید
در صورتیکه آدرس ایمیل خود را وارد کنید شماره پیگیری و به روزرسانی های درخواست شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
در صورت تمایل آدرس محل سکونت خود را وارد نمایید.
ارسال
پیگیری / دریافت پاسخ ارتباط با وزیر