| 09 آبان 1399

کتاب های منتشر شده حوزه معاونت، به ترتیب الفبا

کتابهای منتشر شده در سال 1396

احياي بافت قديم شهرها(مروری برتجارب)
قابل دانلود فایل تمام متن
چهارشنبه 02 بهمن 1398
شکوفایی شهری
تألیف: برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، مترجمان: دکتر محمدحسین بوچانی، علی قادری، ناشر: موسسه انتشارات دانشگاه تهران به سفارش معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه...
دوشنبه 30 دی 1398
منظر روستاهای ایران
تألیف: دکتر مصطفی عباس زادگان،ناشر: وزارت راه و شهرسازی ،معاونت معماری و شهرسازی،1396، 230ص انقطاع از گذشته روستاهای ایران خود در مواجهه با مدرنیته سبب ایجاد ت...
شنبه 28 دی 1398