| 08 آبان 1399

کتاب های منتشر شده حوزه معاونت، به ترتیب الفبا

کتابهای منتشر شده در سال 1395

الگوی مسکن ارومیه با توجه به شیوه زندگی در گذر زمان
تألیف: دکتر عباس یزدان فر؛ مهسا ضرابی الحسینی؛ زهره ناصر دوست، ناشر: موسسه انتشارات دانشگاه تهران به سفارش معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، ۱۳۹۵ ...
شنبه 03 اسفند 1398
خانه، فرهنگ، طبیعت در معماری ایران
تحقیق و تألیف محمدرضا حائری مازندرانی؛وزارت راه و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری1395. 230 ص این کتاب گامی است در مسیر شناخت تازه‌ای از معماری ایران به م...
شنبه 17 اسفند 1398
درامدی برالگوی مسکن مراغه
تالیف :سید عباس یزدانفر ،زهره ناصر دوست،مهسا ضرابی الحسینی ،وزارت راه وشهرسازی ،معاونت معماری و شهرسازی،ناشر موسسه انتشارات دانشگاه تهران ،1395 ، 198ص
چهارشنبه 02 بهمن 1398
ساختار تامین مالی مناسب و  توسعه پایدار کلانشهری
تالیف:دکتر رضا نصر اصفهانی،وزارت راه وشهرسازی ،معاونت معماری وشهرسازی ،1395، 290ص
چهارشنبه 02 بهمن 1398
مجموعه ضوابط، مقررات و مصوبات موردي شوراي عالي شهرسازی و معماری
کارفرما:وزارت راه وشهرسازی ،معاونت شهرسازی و معماری،1395 ،343ص
چهارشنبه 02 بهمن 1398
مشهد 2017پایتخت فرهنگ اسلامی
قابل دانلود فایل تمام متن
ﺳﻪشنبه 15 مهر 1399
مصوبات شوراي عالي شهرسازي و  معماري ايران از 1389 تا 1391
وزارت راه وشهرسازی معاونت شهرسازی معماری،ناشر :انتشارات دانشگاه تهران،1395، 375 صفحه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بنا بر آنچه که در قانون تأسیس آمده، برای...
چهارشنبه 02 بهمن 1398
مصوبات شوراي عالي شهرسازي و  معماري ايران از 1392 تا 1394
وزارت راه وشهرسازی،معاونت شهرسازی و معماری،1395، 291 صفحه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بنا بر آنچه که در قانون تأسیس آمده، برای هماهنگ کردن برنامه‌های شهر...
چهارشنبه 02 بهمن 1398
معماری معاصرایران جلد سوم
تألیف: دکتر ایرج اعتصام، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی ،معاونت معماری و شهرسازی ، 1396، صفحات 741-1078 در راستای اقدامات مستندسازی، اطلاع‌رسانی و ترویجی معاونت ...
چهارشنبه 02 بهمن 1398