| 04 آبان 1399

کتاب های منتشر شده حوزه معاونت، به ترتیب الفبا

کتابهای منتشر شده در سال 1394

اصول و روش‌هاي طراحي شهري و فضاهاي مسكوني در ايران
تالیف: محمود توسلی، ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران به سفارش معاونت معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي،156 صفحه، تجدید چاپ 1394 معضل طراحي نامناسب كالبد ف...
ﺳﻪشنبه 01 بهمن 1398
قواعد ومعیارهای  طراحی فضای شهری
تالیف: محمود توسلي، ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران به سفارش معاونت معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي، 134 ص ، تجديد چاپ 1394(چاپ اول 1374) كتاب قواعد ...
ﺳﻪشنبه 01 بهمن 1398