| 06 آبان 1399

کتاب های منتشر شده حوزه معاونت، به ترتیب الفبا

کتابهای منتشر شده در سال 1391

در جستجوی هویت شهری اهواز
تحقيق و تأليف روح االله مجتهدزاده، زهرا نام آور؛كارفرما : وزارت راه و شهرسازي، معاونت شهرسازي و معماري، 1391. نياز به هويت از فطرت معنا کاو بشر سرچشمه می‌گی...
ﺳﻪشنبه 01 بهمن 1398
در جستجوی هویت شهری همدان
تالیف،علی اصغر رحیمیون،وزارت راه و شهرسازی ،معاونت شهرسازی و معماری ،1391، 217ص نياز به هويت از فطرت معنا کاو بشر سرچشمه می‌گیرد كه با احساس ارتباط با نظامي ...
ﺳﻪشنبه 01 بهمن 1398
معماری وهویت
تألیف: مهندسین مشاور نقش،کارفرما: وزارت راه و شهرسازی ،معاونت شهرسازی و معماری، ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 1391، صفحه 445 فعالیت‌های سیاس...
ﺳﻪشنبه 01 بهمن 1398