| 04 آبان 1399

کتاب های منتشر شده حوزه معاونت، به ترتیب الفبا

کتابهای منتشر شده در سال 1388

بازار ایرانی
وزارت مسکن وشهرسازی ،معاونت شهرسازی ومعماری ،1388، 275ص در طول تاریخ، بازار همواره یکی از ارکان مهم فضایی-کارکردی شهرهای ایران بوده است. با گذشت زمان و تحول...
دوشنبه 30 دی 1398
تعادل بخشي شهر تهران
وزارت مسکن وشهرسازی ،معاونت شهرسازی ومعماری،1388
دوشنبه 30 دی 1398
در جستجوی هویت شهری قزوین
قابل دانلود فایل تمام متن
ﺳﻪشنبه 24 تیر 1399
در جستجوی هویت شهری کرمانشاه
قابل دانلود فایل تمام متن
ﺳﻪشنبه 24 تیر 1399
درآمدي بر هويت اسلامي در معماري و شهرسازي
تالیف :عبدالحمید نقره کار،وزارت مسکن وشهرسازی ،معاونت شهرسازی و معماری،ناشر:طرح ونشر پیام سیما ،1387 ،655ص این کتاب در واقع نگاهی کلی و در عین حال بنیانی به چگ...
دوشنبه 30 دی 1398
درجستجوی هویت شهری ایلام
قابل دانلود فایل تمام متن
چهارشنبه 18 تیر 1399
معماري معاصر ايران جلد دوم
تألیف: دکتر ایرج اعتصام، زیر نظر: وزارت راه و شهرسازی معاونت معماری و شهرسازی،ناشر: شرکت طرح و نشر پیام سیما،1388، صفحات 1-735. میراث فرهنگی معماری معاصر ایران...
دوشنبه 30 دی 1398
معماري معاصر ايران جلد یک
تألیف: دکتر ایرج اعتصام با همکاری حمید میر میران ،زیر نظر وزارت راه و شهرسازی معاونت معماری و شهرسازی،ناشر: شرکت طرح و نشر پیام سیما،1388، صفحات 1-735. میراث ...
دوشنبه 30 دی 1398