| 30 مهر 1399

کتاب های منتشر شده حوزه معاونت، به ترتیب الفبا

کتابهای منتشر شده در سال 1387

اصلاح نظام مديريت توسعه شهري در ايران بر اساس رویکرد راهبردی
وزارت مسکن وشهرسازی ،معاونت معماری وشهرسازی ،1387
یکشنبه 29 دی 1398
اصول سنتي ساخت و ساز در اسلام
نویسنده :هشام مرتضوی،مترجم:ابولفضل مشکینی،کیومرث حبیبی ،کارفرما:وزارت راه وشهرسازی ،مرکز تحقیقات راه ،مسکن،شهرسازی،1393 ،232ص انسان‌ها بر اساس جهان‌بینی خود ه...
یکشنبه 29 دی 1398
منشور مرمت شهری
تالیف:منصور فلامکی ،کارفرما :وزارت راه وشهرسازی ،مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ،1387، 168ص توجه به مرمت و اقداماتی از این قبیل که منجر به زندگی جدی...
شنبه 28 دی 1398
ويژگي‌هاي محيطي فضاهاي شهري امن
تالیف :اسماعیل ساحلی ،وزارت مسکن وشهرسازی ،مرکز مطالعاتی وتحقیقاتی شهرسازی معماری ،1387ص،290ص احساس امنیت در فضاهای شهری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کیفیت فضا ...
یکشنبه 29 دی 1398