| 26 خرداد 1400

کتاب های منتشر شده حوزه معاونت، به ترتیب الفبا

مجموعه مباحث و نظرات کارشناسی برای تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور دومین کارگاه_

 مجموعه مباحث و نظرات کارشناسی برای تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور دومین کارگاه_

شنبه، 10 خرداد 1399 | امتیاز: Article Rating

تدوین و جمع آوری :زهرا تمجیدی ،معاونت شهرسازی ومعماری ،مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی ومعماری،1385، 138ص

تصاویر
  • مجموعه مباحث و نظرات کارشناسی برای تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور دومین کارگاه_
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: