| 08 آذر 1399

کتاب های منتشر شده حوزه معاونت، به ترتیب الفبا

در جستجوی هویت شهری اهواز

 در جستجوی هویت شهری اهواز

ﺳﻪشنبه، 01 بهمن 1398 | امتیاز: Article Rating

تحقيق و تأليف روح االله مجتهدزاده، زهرا نام آور؛كارفرما : وزارت راه و شهرسازي، معاونت شهرسازي و معماري، 1391. 

نياز به هويت از فطرت معنا کاو بشر سرچشمه می‌گیرد كه با احساس ارتباط با نظامي بزرگ‌تر از خود او ارضا می‌شود. هر شهری دارای واقعیتی فراتر از مجموعه بناهای آن است؛ واقعیتی متشکل از روابط کالبدی و اجتماعی که شامل رخدادهای روزمره و خاطرات شهروندان می‌شود. همین واقعیت است که در بستر زمان هویت و روح شهر را شکل می‌دهد. پرداختن به هویت شهری و تلاش در حفظ و حراست از ارزش‌های مرتبط با آن و همچنین اطمینان از تداوم آن‌ها در خلل توسعه شهرها، از جمله مسائلی است که مورد توجه معاونت معماری و شهرسازی بوده است. مجموعه کتاب‌های هویت شهری در همین راستا تهیه و تدوین‌شده اند.

کتاب در جستجوی هویت شهری اهواز، در 5باب به بررسی  موضوعاتی می‌پردازد که در شکل‌گیری هویت شهر موثر بوده اند:

باب اول: اهواز در یک نگاه، به مشخصه‌های طبیعی، کالبدی، اقتصادی و انسانی شهر می‌پردازد. در واقع به اعتقاد نویسنده شناخت هویت شهری در وهله اول نیازمند شناخت شاخصه‌های زندگی شهری است، به همین علت این 4شاخص  را در این بخش موردبررسی قرار می‌دهد.

باب دوم: هویت تاریخی اهواز، هویت و سابقه تاریخی شهر را در قالب دو بخش تاریخ پنهان، شامل بخش عمده تاریخ شهر که در زمان حاضر جنبه کالبدی نداشته و تنها در اسناد مکتوب باقی‌مانده از گذشته قابل‌بررسی هستند و تاریخ پیدا، به عنوان بخشی از تاریخ که اثرات آن اکنون بر کالبد شهر بجای مانده است، موردبررسی قرار می‌دهد.

باب سوم: هویت شهری؛ اهواز چگونه شهری است؟)(درصدد تشخیص فرم­های پنهانی است که شخصیت اهواز را شکل می­دهند. حتی محیطی که کاملا آشفته و بی‌رنگ به نظر می‌آید نیز واجد پاره­ای از خصوصیات خاص خود است. ساکنان شهر می‌توانند با کمک عوامل کوچکی که در سیمای شهر موجود است در کنار توجه به سایر عوامل محیطی، موفق به درک مظاهر محیط شوند. از همین رو این فصل دو موضوع ساخت طبیعی شهر و ساخت مصنوع، که شامل شناخت بافت قدیم و جدید شهری و نشانه های موجود در آن می‌شود، را پوشش می‌دهد.

باب چهارم: هویت معماری، معماری را ظرف زندگی انسان و عام­ترین تولید هنری-کاربردی بشر میداند. به همین علت، سابقه تاریخی ابنیه تاریخی شهر و الگوهای معماری آن‌ها در چهار بخش بناهای ‌مذهبی‌، ‌بناهای ‌عصر ‌تأسیس، دوره مدرن اولیه ‌و دوره مدرن میانی موردبررسی قرار می‌گیرد. در این بخش نویسنده از تصاویر و پلان های مجموعه‌ها نیز استفاده کرده است

باب پنجم: هویت فرهنگی، دو بخش زندگی فرهنگی و فرهنگ زندگی را شامل می‌شود. بخش نخست فصل، به سابقه فرهنگی شهر و معرفی چهره‌های شاخص و تاثیر گذار آن می‌پردازد. بخش فرهنگ زندگی نیز رابطه متقابل و نمادین شهر و فرهنگ بر یکدیگر را موردبررسی قرار می‌دهد. در واقع این بخش تحلیلی از شناخت فرهنگی و بافت شهر موجود را برای خواننده ارائه می‌دهد.

کتاب در جستجوی هویت شهری اهواز ، با بررسی ابعاد فرهنگی، اجتماعی، معماری و شهرسازی زمینه‌ شناخت شهر را برای علاقه‌مندان و متخصصان فراهم می­کند. بدلیل تنوع موضوعات بررسی‌شده در کنار مسائل معماری و شهرسازی، این کتاب علاوه بر معماران و شهرسازان میتواند برای پژوهشگران حوزه تاریخ و علوم اجتماعی نیز مفید واقع شود.

تنظیم خلاصه کتاب: عاطفه اسکندریان

 

تصاویر
  • در جستجوی هویت شهری اهواز
ثبت امتیاز
فایل های پیوست
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: