| 26 خرداد 1400

کتاب های منتشر شده حوزه معاونت، به ترتیب الفبا

اندازه شهر

 اندازه شهر

شنبه، 28 دی 1398 | امتیاز: Article Rating

تالیف ،اسفندیار زبردست ،وزارت مسکن وشهرسازی ،مرکز مطالعاتی وتحقیقاتی شهرسازی و معماری 1383،  219ص

موضوع اندازه شهر از ابعاد مختلفی قابل‌بررسی و تجزیه‌وتحلیل است. در این کتاب که برگرفته از طرح تحقیقاتی با عنوان "اندازه شهر" است، تلاش­شده است تا این موضوع، که سال­ها مشغله ذهنی محققان مطالعات شهری بوده، موردبررسی قرار گیرد. در این کتاب که از هفت فصل تشکیل‌شده، بحث اندازه شهر ابتدا از دیدگاه نظریه‌پردازانی که به اندازه بهینه شهر پرداخته و در این ارتباط نظریات متفاوت و گاه متضادی را ارائه کرده اند، موردبررسی و تحلیل واقع‌شده است. سپس نظریات اندیشمندانی که اندازه مطلوب شهر را در چارچوب شهرهای کوچک، میانی و یا بزرگ دنبال می‌کنند مطرح و مورد کنکاش قرارگرفته است. همچنین اندازه مطلوب شهر از دیدگاه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و مدیریت شهری موردبررسی قرارگرفته و در پایان جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ارائه می‌شود.

 

تنظيم خلاصه كتاب: بنفشه بیگلری، نشریه آبادی شماره 48

 

تصاویر
  • اندازه شهر
ثبت امتیاز
فایل های پیوست
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: