شماره: 27
1398/10/30
بازار ایرانی
بازار ایرانی

وزارت مسکن وشهرسازی ،معاونت شهرسازی ومعماری ،1388،  275ص

در طول تاریخ، بازار همواره یکی از ارکان مهم فضایی-کارکردی شهرهای ایران بوده است. با گذشت زمان و تحولات ناشی از شهرسازی مدرن و کمرنگ شدن نقش بازار به عنوان مرکز سرزنده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بازار ارتباط خود با شهر و مردم را از دست داد و مورد بی‌توجهی قرار گرفت. این کتاب که مجموعه مستندات بازار ایران را شامل می‌شود، حاصل طرح تحقیقاتی است که در سال 1383 از سوی وزارت مسکن و شهرسازی به جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و با هدف تهیه نقشه مستند از چند بازار و جانمایی آن در بافت شهر، سفارش داده شد.

فصل نخست این کتاب به بررسی مفهوم بازار اختصاص پیداکرده است. این فصل پس از بررسی مفهوم، تاریخچه شکل‌گیری و تکامل کالبد بازار در طول تاریخ، بر بازار شهر به عنوان مهم ترین عامل ارتباطی و فضایی در شهرهای ایران، تمرکز میکند. پس از تشریح کارکردهای اقتصادی، اجتماعی- مذهبی، ارتباطی و مدیریتی بازار، بر کالبد آن، به عنوان ظرف تجلي همه ابعاد و کارکردهاي متنوع، متمرکز می‌شود. در این قسمت سعی شده تاثیر عوامل مختلفی ازجمله زمینه، تاریخ و فرهنگ بر شکل‌گیری کالبد در نظر گرفته شود. پس از معرفی کالبدی، به معرفی سازمان فضایی و فعالیت‌های رایج در بازار و در مرحله آخر  به معماری بازارها می پردازد. سرفصل‌های معرفی‌شده این فصل در فصول اینده به صورت جزئی بررسی می‌شوند.

در ده فصل آینده، بازارهای موجود در شهرهای تبریز، زنجان، اصفهان، کرمان، سمنان، بوشهر، رشت، لار، سنندج و زواره در سرفصل‌های ذکرشده موردبررسی قرار میگیرند. در این فصول علاوه بر نقشه، تصاویر و اسناد بومی هر شهر، خلاصه‌ای جامع و مناسب از تاریخچه و وضعیت فعلی بازارها و به تناسب اطلاعات موجود و اهمیت هر مورد، بررسی‌هایی تکمیلی‌تر نیز ارائه‌شده است.

کتاب بازار ایرانی مجموعه اطلاعات مناسبی در زمینه تاریخ و کالبد بازارهای ایران فراهم کرده است. بازار یکی از ارکان اصلی استخوان‌بندی شهرهای ایران است، بنابراین بررسی آن در کنار بررسی کالبد و جنبه‌های معمارانه، نیازمند توجه به شهر و ارتباط بازار با مجموعه اطراف است همین امر سبب شده است که این کتاب منبعی مناسب برای پژوهشگران حوزه معماری و شهرسازی باشد.

 

تنظیم خلاصه کتاب: عاطفه اسکندریان

حق انتشار محفوظ است ©