| 30 مهر 1399

جلسه شوراي حمل و نقل استان البرز به رياست دكتر رستمي مديركل دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت متبوع

بنا به گزارش روابط عمومي اداره كل جلسه شوراي حمل و نقل به منظور رفع نواقص پروژه در دست اقدام ايستگاه مترو دانشگاه خوارزمي با حضور آقايان رستمي مديركل دفتر مديريت عملكرد حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازي، رضايي مديركل راه و شهرسازي استان البرز، رحمانيان مديركل سازمان هواشناسي، جهاني مديركل سازمان حمل و نقل پايانه ها، دكتر سبحان اللهي رئيس دانشگاه خوارزمي، دكتر يزداني سرپرست شركت عمران شهرجديد هشتگرد، احمدي مدير توسعه منابع، صفري مدير املاك و حقوقي و رحمت پور رئيس اداره ارزيابي و عملكرد راه و شهرسازي، در دفتر اداره كل راه و شهرسازي استان البرز تشكيل شد.

ابتدا مهندس رضايي مديركل راه و شهرسازي استان البرز ضمن خيرمقدم به مهمانان خواستار دستورالعمل دستور كار صورتجلسه گرديدند.

رحمت پور گفت: ابتدا مشاور راه آهن درمورد ايستگاههايي كه مكان يابي شده گزارش دادند و سپس دكتر سبحان اللهي درخصوص تغييراتي كه از طريق مسئولين و دست اندركاران طرح راه اندازي مترو انجام شده بود مطالبي عنوان كردند و خواستار اجراي آن در مسيري كه از قبل تعيين گرديده شدند و سپس مشاور كميته فني دانشگاه خوارزمي توضيحاتي داده و با ذكر دلايل و مستندات اعلام نمودند كه در قسمت شمالي دانشگاه امكان ايجاد ايستگاه وجود دارد.

دكتر رستمي از مشاور راه آهن و مشاور دفتر فني دانشگاه خواستار ارائه گزارشي از مشكلات ترافيكي و درصد پيشرفت كار شدند.

مهندس رضايي از دكتر يزداني مديرعامل شهرجديد هشتگرد خواست كه موانع و مشكلات اين ايستگاه را اعلام نمايندكه پيرو آن دكتر يزداني اظهار داشت هيچ مانع و مشكلي در اين زمينه به غير از موضوع ترافيك استان وجود ندارد. در پايان به مهندس كاظمي مدير ساخت و توسعه راهها به عنوان نماينده اداره كل ماموريت داده شد تا ظرف دو هفته به همراه مشاور راه آهن و مديرعامل شهرجديد هشتگرد كليه موارد و نواقص را بررسي نمايند و مكان اصلي ايستگاه را مشخص تا نسبت به ابلاغ و اجراي پروژه اقدام گردد.