28 مهر 1400

فرصت هاي سرمايه گذاري در توسعه بنادر

 عنوانتاریخ اصلاححجم 
طرح توجيهي بندر امير آباد1396/12/0774.88 KBدانلود
نمونه خلاصه طرح انباربندرامام خمینی قطعه 91b1 1396/12/0777.82 KBدانلود
نمونه خلاصه طرح بندر امام خميني قطعه 401396/12/0723.50 KBدانلود
نمونه خلاصه طرح بندر امام خميني قطعه 49a1396/12/0786.96 KBدانلود
نمونه خلاصه طرح بندر امام خميني قطعه 49b1396/12/07128.65 KBدانلود
نمونه خلاصه طرح توجیهی (انبار بندر چابهار f3231396/12/0771.28 KBدانلود
-نمونه خلاصه طرح توجیهی (نفتي بندر چابهار f54-11396/12/07681.92 KBدانلود
نمونه خلاصه طرح توجیهی (نفتي بندر شهيد رجايي قطعاتt34).pdf1396/12/0798.47 KBدانلود
نمونه خلاصه طرح توجیهی (نفتي بندرامام خمینی قطعات 61B1396/12/0723.50 KBدانلود
نمونه خلاصه طرح توجیهی (نفتي بندرامام خمینی قطعات 61D1396/12/0785.63 KBدانلود
نمونه خلاصه طرح توجیهی (نفتي بندرامام خمینی قطعات 62a 1396/12/0786.43 KBدانلود
نمونه خلاصه طرح توجیهی (نفتي بندرامام خمینی قطعات 62b1396/12/0785.99 KBدانلود
نمونه خلاصه طرح توجیهی (نفتي بندرامام خمینی قطعات 63a.pdf1396/12/0785.73 KBدانلود
نمونه خلاصه طرح توجیهی (نفتي بندرامام خمینی قطعات 63b1396/12/0785.71 KBدانلود
نمونه خلاصه طرح توجیهی بندر اوند کنار قطعه 21396/12/0777.39 KBدانلود
نمونه خلاصه طرح توجیهی نفتي بندر نوشهر1396/12/0771.52 KBدانلود