31 شهریور 1397
En | 

وزیر راه و شهرسازی

عباس آخوندی

 متولد 1336 با رای 188 نماينده مجلس؛ در تاريخ 1396/5/29 عباس آخوندی وزير راه و شهرسازی شد.

سوابق تحصيلی
 • دكترای اقتصاد سياسی از دانشگاه رويال هالووی لندن
 • كارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران

 • وزير مسكن و شهرسازي از مرداد ماه ۱۳۷۲ تا مرداد ماه ۱۳۷۶
 • رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي از بهمن ماه ۱۳۶۶ تا مرداد ماه ۱۳۷۲
 • عضو هيات علمي دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران
 • عضو شوراي رقابت از سال ۱۳۸۸
 • عضو شوراي مركزي نظام مهندسي (دوره پنجم)، ۱۳۸۹ تا كنون.
 • عضو هيات مديره دوره پنجم نظام مهندسي استان تهران، از سال ۱۳۸۸ تا كنون.
 • عضو شوراي مركزي نظام مهندسي (دوره چهارم)، ۱۳۸۹-۱۳۸۶
 • عضو هيات مديره دوره چهارم نظام مهندسي استان تهران، ۱۳۸۸- ۱۳۸۵
 • قائم مقام مدير عامل صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از مهر ماه ۱۳۷۶ تا شهريور ماه ۱۳۷۷
 • عضو شوراي عالي پول و اعتبار از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶
 •  مشاور رئيس بنياد مسكن و مسئول بازسازي مناطق سيل‌زده از بهمن ماه ۱۳۶۵ تا بهمن ماه ۱۳۶۶
 • معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور از مرداد ماه ۱۳۶۱ تا آبانماه ۱۳۶۵
 • عضو شوراي مركزي جهاد سازندگي از خرداد ۱۳۵۸ تا تير ماه ۱۳۶۱
 • دبيري شوراي امنيت كشور
 • رئيس شوراي تامين ويژه غرب كشور
 • رئيس ستاد مرزها
 • رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر
 • رئيس شوراي هماهنگي امور افاغنه
 • برگزاري انتخاب اولين دوره مجلس خبرگان
 • برگزاري چهارمين دوره رياست جمهوري ايران
 • برگزاري دومين دوره مجلس شوراي اسلامي

 • مجری طرح علمی-پژوهشی «تدوین برنامه استراتژیک توسعه اقتصادی شهر تهران»، شهرداري تهران، ۱۳۹۱.
 • بازنگري قانون اصل ۴۴ قانون اساسي، كارفرما: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، ۱۳۸۹.
 • مجري طرح پژوهشي پروژه «تعيين اولويت‌هاي واگذاري وظايف و كاهش تصدي‌گري دولت در حوزه حمل و نقل جاده‌اي بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي»، ۱۳۸۹.
 • مجري طرح پژوهشي «مهندس ايراني ۱۴۰۴: تدوين چشم‌انداز مهندسي ساختمان در افق چشم‌انداز ۲۰ سال جمهوري اسلامي ايران و صنعت آموزش مهندسي متناظر آن»، ۱۳۸۹.
 • مجري طرح پژوهشي «بررسي نحوه همكاري متقابل دولت و نهادهاي مالي در برنامه خصوصي‌سازي كشورهاي مختلف و ارائه پيشنهادهاي كاربردي براي ايران»، كارفرما سازمان خصوصي سازي، ۱۳۸۸
 • مجري طرح پژوهشي پروژه «بررسي نهادي و طراحي برنامه‌هاي آموزشي شهرداري‌هاي شهرهاي بندرعباس، تبريز، زاهدان، سنندج و كرمانشاه»، كافرما: بانك جهاني و وزارت مسكن و شهرسازي، شهريور ۱۳۸۸.
 • مجري طرح پژوهشي «بررسي نقش دولت در مديريت اقتصاد ملي انگلستان و جايگاه بخش خصوصي در آن»، ۱۳۸۷.
 • مجري طرح پژوهشي «مقررات ملي ساختمان‌هاي كوتاه مرتبه يك و دو خانواري، پيش نويس بخش سازه»، مرداد ۱۳۸۷.
 • تدوين «مقررات اجرايي لايحه قانوني اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل ۴۴ قانون اساسي و واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غير دولتي»، ۱۳۸۷–۱۳۸۶.
 • تدوين پيش نويس لايحه قانوني «اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل ۴۴ قانون اساسي و واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غير دولتي»، ۱۳۸۵.
 • مجري طرح پژوهشي تهيه «برنامه اجرايي و كنترل اقدامات اجرايي لازم جهت اجراي لايحه سياست‌هاي ابلاغي اصل ۴۴ قانون و واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غير دولتي»، كارفرما: سازمان خصوصي سازي، ۱۳۸۵.
 • راهبري مطالعات «بازنگري استراتژيك نظام ماليه محلي شهر تهران»، ۱۳۸۴.
 • راهبري مطالعات «بازنگري استراتژيك نظام تدوين و اجراي مقررات ملي ساختمان ايران»، ۱۳۸۵–۱۳۸۴.
 • تدوين پيش‌نويس «لايحه قانون نظام جامع مهندسي ايران»، ۱۳۸۴–۱۳۸۳.
تدوين پيش‌نويس لايحه خصوصي‌سازي،‌ سال ۱۳۸۲.

 • مباني نظري خصوصي‌سازي از منظر رابطه دولت- بازار. نشر پيشبرد. ۱۳۸۲ .
 • اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از نگاه بخش خصوصی. عباس آخوندی و اعظم فیروزی. نشر مکث نظر، ۱۳۹۰.
 • کاربرد پلیمرها در خاک مسلح. ترجمه عباس آخوندی. انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۷۵.
 • مدیریت بازسازی مناطق زلزله زده: تجربه زلزله گیلان و زنجان. حسین بحرینی و عباس آخوندی. انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹.
 • مطالعه تطبيقي آماده‌سازي هكني براي بازي‌هاي المپيك لندن و برنامه احياي شهري كيوتو .عباس احمدآخوندي،‌ مه‏سيما سهرابي، و فاطمه عظيم‌زاده. نامه معماري و شهرسازي. بهار و تابستان ۱۳۹۴، شماره ۱۴.
 • فرصت‌ها و چالش‌های حکمروایی کلانشهری خوب در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی تهران. بصیرت، میثم؛ عزیزی، محمد مهدی؛ زبردست، اسفندیار؛ و آخوندی، عباس. نشریه علمی-پژوهشی هنرهای زیبا. دوره ۱۷، شماره ۱، بهار ۱۳۹۱، صفحه ۱۶۵.
 • نیازسنجی آموزشی شهرداری‌ها به منظور بهسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی در ایران مطالعه موردی: بندر عباس، تبریز، زاهدان، سنندج و کرمانشاه. عباس آخوندی، ناصر برک‏پور, هادی سعیدی رضوانی، حسین ایمانی جاجرمی و تقی بینقی. فصلنامه مديريت شهری، شماره ۲۷، بهار و تابستان ۱۳۹۰.
 • راهبرد‌های استقرار نظام حکمروایی در منطقه کلا‌نشهری تهران. عباس آخوندی و ناصر برک‌پور. فصلنامه راهبرد: سال نوزدهم، شماره ۵۷، زمستان ۸۹
 • بررسی تأثیر انتخاب مستقیم شهرداران در بهبود شاخص‌های حکمروایی شهری ایران، عباس آخوندی و ناصر برک‏پور، ایرج اسدی، میثم بصیرت، و حبیب ا.. طاهر خوانی. نشریه علمی-پژوهشی معماری و شهرسازی، سال هفدهم، شماره ۴۶، بهار و تابستان ۱۳۸۷
 • آسیب‌شناسی مدل اداره امور شهر در ایران. عباس آخوندی. مجله علمی پژوهشی جغرافیا، شماره ۶۳، بهار ۱۳۸۷
 • چشم‌انداز نظام حاکمیت منطقه کلانشهری تهران. عباس آخوندی. نشریه علمی-پژوهشی هنرهای زیبا. شماره ۳۳، بهار ۱۳۸۷
 • مسئله حکمرانی و قانون جامع شهرسازی و معماری کشور، عباس آخوندی. جستارهای شهرسازی، سال ششم، شماره ۱۹و ۲۰، بهار ۱۳۸۶.
 • حاکمیت شهر-منطقه تهران: چالش‌ها و روندها. عباس آخوندی. نشریه علمی-پژوهشی هنرهای زیبا. شماره ۲۹، بهار ۱۳۸۶.
 • جهانی شدن و برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران. عباس آخوندی. ماهنامه بورس، ۱۳۸۰.
 • اقتصاد نفت در عصر جهانی‏شدن: یک پیشنهاد برای منطقه خلیج فارس. عباس آخوندی. فصلنامه سیاسی مرکز مطالعات وزارت امور خارجه، ۱۳۸۰.
 • مشارکت مردم در تولید مسکن و مدیریت شهری. عباس آخوندی. مجموعه مقالات سومین سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، ۱۳۷۵.
 • سازماندهی نظام تولید و تقاضای مسکن در ایران. عباس آخوندی. مجموعه مقالات دومین سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، ۱۳۷۴.
 • سیاست بخش مسکن در برنامه دوم. عباس آخوندی. مجموعه مقالات اولین سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، ۱۳۷۳.
 • اقتصاد محلی و مدیریت شهری در عصر جهانی شدن، عباس آخوندی. ماهنامه شهرداری‌ها، شماره ۱۰۵، اسفند ، ۱۳۹۱.
 • نظام مهندسی و ترقی معکوس، عباس آخوندی. نشریه شمس، سال هفتم، شماره ۵۹ و ۶۰، مهر و آبان ۱۳۸۸.
 • سنجش كيفيت زندگي شهري در كلانشهر تهران. عباس احمد آخوندي،‌ ناصر برك‏پور، ‌احمد خليلي،‌ سعيد صداقت‌نيا، رامين صفي‌ياري. هنرهاي زيبا . تابستان ۱۳۹۳، دوره ۱۹، شماره ۲، صفحه ۲۲۵.
 • تفرق سياسي و مديريتي در اداره منطقه كلان شهري تهران، پيامدها و راهبردها .عباس احمد آخوندی، ناصر برك‏پور، حبیب‌الله طاهرخانی، و ایرج اسدی، ارائه‌شده در دومين سمينار ساخت و ساز در پايتخت، ۱۳۸۵.
طراحی سایت