| 04 آبان 1399
معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران

معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی عبوری
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
قائم‌مقام وزیر در طرح مسکن مهر

قائم‌مقام وزیر در طرح مسکن مهر

نام و نام خانوادگی: احمد اصغری مهرآبادی
تلفن: 88646355
دورنگار: 88646358
پست الکترونیک: mehrabadi@mrud.ir
رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامی

رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامی

نام و نام خانوادگی: عليرضا تابش
تلفن: ۸۸۹۵۲۰۱۸
دورنگار: ۸۸۹۵۲۰۱۸
پست الکترونیک:
صفحه 3 از 3ابتدا   قبلی   1  2  [3]  بعدی   انتها   
مشاور وزیر و مسئول راه اندازی و نظارت بر عملکرد صندوق توسعه حمل و نقل

مشاور وزیر و مسئول راه اندازی و نظارت بر عملکرد صندوق توسعه حمل و نقل

نام و نام خانوادگی: دکتر داوود دانش جعفری
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
مشاور وزیر در امور ایثارگران

مشاور وزیر در امور ایثارگران

نام و نام خانوادگی: حسن اسحاقی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
مشاور وزير

مشاور وزير

نام و نام خانوادگی: دكتر مرتضی باقری
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک: bagheri@mrud.ir
مشاور وزیر در امور بررسی های فنی

مشاور وزیر در امور بررسی های فنی

نام و نام خانوادگی: مهندس میر جمال الدین سمیعی کاشی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
مشاور وزير در امور بانوان

مشاور وزير در امور بانوان

نام و نام خانوادگی: مهری صفری
تلفن: 88646245
دورنگار: 88646249
پست الکترونیک: mrud.banovan@mrud.ir
مشاور وزير در امور بانكي و پولي

مشاور وزير در امور بانكي و پولي

نام و نام خانوادگی: دكتر محمدهاشم بت شكن
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:

 

مدیر کل حوزه وزارتی

مدیر کل حوزه وزارتی

نام و نام خانوادگی: مهندس مصطفی طاعتی مقدم
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک: m.taatimoghadam@mrud.ir
رئيس مركز ارتباطات و اطلاع رساني

رئيس مركز ارتباطات و اطلاع رساني

نام و نام خانوادگی: سيد قاسم بي نياز
تلفن: 88879635
دورنگار: ۸۸۸۸۸۱۲۷
پست الکترونیک: biniaz@mrud.ir
رئيس مركز فناوري اطلاعات ، ارتباطات (فاوا)

رئيس مركز فناوري اطلاعات ، ارتباطات (فاوا)

نام و نام خانوادگی: مهدی صفدری
تلفن: ۷ـ88۶۴۶۲۸۶
دورنگار: ۸۸۶۴۶۲۸۸
پست الکترونیک: safdari@mrud.ir
مدير كل دفتر  بازرسی ،مديريت عملكرد و حقوق شهروندان

مدير كل دفتر بازرسی ،مديريت عملكرد و حقوق شهروندان

نام و نام خانوادگی: علي بخش رستمي
تلفن: ۸۸۸۷۹۶۳۸ - ۸۸۶۴۶۰۶۴
دورنگار: ۸۸۶۴۶۲۵۵
پست الکترونیک: rostami@mrud.ir
رییس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

رییس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

نام و نام خانوادگی: رضا نفیسی
تلفن: 88662263
دورنگار: ۸۸۶۴۶۱۳۹
پست الکترونیک: nafisi@mrud.ir
مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

نام و نام خانوادگی: حامد مانی فر
تلفن: 88646368
دورنگار: ۸۸۶۴۶۳۶۶
پست الکترونیک: hamedmanifar@gmail.com
مدیر کل دفتر برنامه ریزی

مدیر کل دفتر برنامه ریزی

نام و نام خانوادگی: رامین یعقوبی
تلفن: ۸۸662260-1
دورنگار: ۸۸۶۶۲۲۶۲
پست الکترونیک: yaaghoubi@mrud.ir
مدیر کل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی  و مدیریت بهره‌وری حمل و نقل

مدیر کل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل و نقل

نام و نام خانوادگی: محسن صادقی
تلفن: 88646173
دورنگار: ۸۸۶۴۶۱۷۴
پست الکترونیک: m_sadeghi@mrud.ir
مدير كل دفتر توسعه امور بين الملل

مدير كل دفتر توسعه امور بين الملل

نام و نام خانوادگی: تيمور بشيرگنبدي
تلفن: ۸۸۸۷۹۶۶۰- ۸۸۶۴۶077
دورنگار: 88879634
پست الکترونیک: t_bashir@mrud.ir
مديركل دفتر حقوقي و نماینده وزیر در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی و حقوق عامه

مديركل دفتر حقوقي و نماینده وزیر در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی و حقوق عامه

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا سلیمانیان
تلفن: 88646093 – 88879647
دورنگار: ۸۸۶۴۶۱۳۷
پست الکترونیک: soleymanian@mrud.ir
صفحه 1 از 3ابتدا   قبلی   [1]  2  3  بعدی   انتها   
وزیر سابق راه و شهرسازی

وزیر سابق راه و شهرسازی

نام و نام خانوادگی: دکتر عباس آخوندی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق راه و شهرسازي

وزير سابق راه و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مهندس علي نيكزاد
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری - مسكن و شهرسازي

وزیر سابق راه و ترابری - مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد سعيدی كيا
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: دكتر علي عبدالعلي زاده
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
متصدی سابق وزارت مسکن و شهرسازی

متصدی سابق وزارت مسکن و شهرسازی

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد مروت
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
سرپرست سابق وزارت مسکن و شهرسازی

سرپرست سابق وزارت مسکن و شهرسازی

نام و نام خانوادگی: مهندس میر حسین موسوی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مهندس سراج الدين كازروني
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: محمد شهاب گنابادي
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: سيد محسن يحيوي
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مصطفي كتيرايي
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: دكتر محمدهادی نژاد حسينيان
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس سيد ابوالحسن خاموشی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: موسی كلانتری
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: يوسف طاهری قزوينی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير راه و ترابری در دولت نهم و دهم

وزير راه و ترابری در دولت نهم و دهم

نام و نام خانوادگی: حميد بهبهانی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد رحمتی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس احمد خرّم
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس صادق افشار
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: دكتر رحمان دادمان
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس محمود حجتی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس اكبر تركان
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک: