04 اردیبهشت 1398
En | 
رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

نام و نام خانوادگی: سیاوش امیرمکری
تلفن: ۶٣۱۴۸۰۰۱ و ۶٣۱۴۸۰۰٣
دورنگار: ۶٣۱۴۸۰۰۶
پست الکترونیک: samirmokri@airport.ir
معاون توسعه مديريت و منابع انسانی

معاون توسعه مديريت و منابع انسانی

نام و نام خانوادگی: مهدی عبوری
تلفن: ۸۸۸۷۸۰۴۰-۱
دورنگار: ۸۸۸۷۸۰۴۲
پست الکترونیک: moaven_toseh@mrud.gov.ir
مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)

مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)

نام و نام خانوادگی: مهندس علی رستمی
تلفن: ۵۵۶۷۸۳۹۰-۲
دورنگار: ۵۵۶۷۷۶۱۹
پست الکترونیک: info@ikacity.ir
معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت راه آهن ج.ا.ا

معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت راه آهن ج.ا.ا

نام و نام خانوادگی: مهندس سعید رسولی
تلفن: ۸۸۶۴۰۵۰۸
دورنگار: ۸۸۲۰۰۳۰۵
رییس سازمان هواپیمایی کشوری

رییس سازمان هواپیمایی کشوری

نام و نام خانوادگی: علی عابدزاده
تلفن: ۶۶۰۲۵۲۳۰
دورنگار: ۴۴۶۵۹۳۴۸
پست الکترونیک: moaven_cao@mrud.gov.ir
 معاون وزير و رئيس سازمان هواشناسی كشور

معاون وزير و رئيس سازمان هواشناسی كشور

نام و نام خانوادگی: دکتر سحر تاج‌بخش مسلمان
تلفن: ۶۶۰۷۰۰۲۱
دورنگار: ۶۶۰۷۰۰۳۷
پست الکترونیک: moaven_havashenasi@mrud.gov.ir
معاون مسكن و ساختمان

معاون مسكن و ساختمان

نام و نام خانوادگی: دکتر سید مازیار حسینی
تلفن: ۸۸۶۴۶۳۱۲-۳
دورنگار: ۸۸۶۴۶۳۱۴
پست الکترونیک: moaven_maskan@mrud.gov.ir
معاون وزير و رئيس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

معاون وزير و رئيس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

نام و نام خانوادگی: مهندس عبدالهاشم حسن نيا
تلفن: ۸۸۸۹۸۴۰۲
دورنگار: ۸۸۸۰۴۳۹۳
پست الکترونیک: moaven_rahdari@mrud.gov.ir
معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران

معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران

نام و نام خانوادگی: مهندس سید محمد پژمان
معاون معماري و شهرسازي

معاون معماري و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مهندس فرزانه صادق‌مالواجرد
تلفن: ۸۸۶۴۶۳۲۶
دورنگار: ۸۸۶۴۶۳۲۴
صفحه 1 از 3ابتدا   قبلی   [1]  2  3  بعدی   انتها   
مشاور وزیر در امور نوسازی و تحول منابع انسانی

مشاور وزیر در امور نوسازی و تحول منابع انسانی

نام و نام خانوادگی: سیدسعید سیدعلایی
مشاور وزیر در امور هوانوردی

مشاور وزیر در امور هوانوردی

نام و نام خانوادگی: سید مهدی صادقی
مشاور عالی وزیر

مشاور عالی وزیر

نام و نام خانوادگی: محمد مهدی کربلایی
مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر در شورای حفظ حقوق‌بیت‌المال

مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر در شورای حفظ حقوق‌بیت‌المال

نام و نام خانوادگی: حسین معصوم
مشاور وزير در امور بانوان

مشاور وزير در امور بانوان

نام و نام خانوادگی: مهری صفری
مشاور و دستيار ويژه وزير

مشاور و دستيار ويژه وزير

نام و نام خانوادگی: دكتر مرتضی باقری
مشاور وزير در امور بانكي و پولي

مشاور وزير در امور بانكي و پولي

نام و نام خانوادگی: دكتر محمدهاشم بت شكن

 

مديركل دفتر حقوقي

مديركل دفتر حقوقي

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا سلیمانیان
تلفن: 88646093 – 88879647
دورنگار: ۸۸۶۴۶۱۳۷
پست الکترونیک: daftarhoghooghi.mrud@gmail.com
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن

نام و نام خانوادگی: عباس فرهادیه
تلفن: 88646277
دورنگار: ۸۸۶۴۶۲۷۹
مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان

مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان

نام و نام خانوادگی: منصور نویریان
تلفن: ۸۸۶۴۶۳۳۶
دورنگار: ۸۸۶۴۶۳۳۷
رییس مرکز حراست

رییس مرکز حراست

نام و نام خانوادگی: سید عیسی حسینی
مدیر کل دفتر طرح ریزی شهری  وطرح های توسعه و عمران

مدیر کل دفتر طرح ریزی شهری وطرح های توسعه و عمران

نام و نام خانوادگی: علیرضا حاتمی علمداری
تلفن: ۸۸۶۴۶۳۲۰-۱
دورنگار: ۸۸۶۴۶۳۱۰
مدیر کل امور مالی و ذیحسابی

مدیر کل امور مالی و ذیحسابی

نام و نام خانوادگی: محمد حسن معلمی
تلفن: 88879621
دورنگار: ۸۸۰۳۹۶۰۵
رییس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

رییس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

نام و نام خانوادگی: رضا نفیسی
تلفن: 88662263
دورنگار: ۸۸۶۴۶۱۳۹
مدیر کل حوزه وزارتی

مدیر کل حوزه وزارتی

نام و نام خانوادگی: مهندس مصطفی طاعتی مقدم
مدیر کل دفتر تجاری سازی و امور تشکل ها

مدیر کل دفتر تجاری سازی و امور تشکل ها

نام و نام خانوادگی: امین ترفع
تلفن: ۸۸۶۴۶۱۸۰
دورنگار: ۸۸۶۴۶۱۰۲
مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

نام و نام خانوادگی: حامد مانی فر
تلفن: 88646368
دورنگار: ۸۸۶۴۶۳۶۶
صفحه 1 از 3ابتدا   قبلی   [1]  2  3  بعدی   انتها   
وزیر سابق راه و شهرسازی

وزیر سابق راه و شهرسازی

نام و نام خانوادگی: دکتر عباس آخوندی
وزير سابق راه و شهرسازي

وزير سابق راه و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مهندس علي نيكزاد
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: دكتر علي عبدالعلي زاده
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مهندس سراج الدين كازروني
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: محمد شهاب گنابادي
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مصطفي كتيرايي
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: سيد محسن يحيوي
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: يوسف طاهری قزوينی
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: موسی كلانتری
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس سيد ابوالحسن خاموشی
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: دكتر محمدهادی نژاد حسينيان
وزیر سابق راه و ترابری - مسكن و شهرسازي

وزیر سابق راه و ترابری - مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد سعيدی كيا
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس اكبر تركان
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس محمود حجتی
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: دكتر رحمان دادمان
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس صادق افشار
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس احمد خرّم
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد رحمتی
وزير راه و ترابری در دولت نهم و دهم

وزير راه و ترابری در دولت نهم و دهم

نام و نام خانوادگی: حميد بهبهانی