03 مهر 1400

English | 

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع

نام و نام خانوادگی: دکتر امیرمحمود غفاری
تلفن: 88879652
دورنگار: 88878063
پست الکترونیک: a.m.ghaffari@mrud.ir
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

نام و نام خانوادگی: نعمت اله ترکی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
ریيس مركز تحقيقات راه ،مسكن وشهرسازی

ریيس مركز تحقيقات راه ،مسكن وشهرسازی

نام و نام خانوادگی: دكتر محمد شكرچی زاده
تلفن: 88255949
دورنگار: ۸۸۲۵۹۹۷۷
پست الکترونیک: info@bhrc.ac.ir
معاون وزير و رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت عمران شهرهاي جديد

معاون وزير و رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت عمران شهرهاي جديد

نام و نام خانوادگی: مهندس حبيب اله طاهرخاني
تلفن: ۸۸۶۷۲۰۸۱
دورنگار: ۸۸۶۷۲۰۸۳
پست الکترونیک: taherkhani.manger@ntoir.gov.ir
معاون وزير و رئيس سازمان مجری ساختمانها و تأسيسات دولتی و عمومی

معاون وزير و رئيس سازمان مجری ساختمانها و تأسيسات دولتی و عمومی

نام و نام خانوادگی: علی نبیان
تلفن: ۸۸۰۳۹۲۴۳
دورنگار: ۸۸۰۳۹۵۶۰
پست الکترونیک:
مديرعامل شركت آزمايشگاه فنی و مكانيك خاك

مديرعامل شركت آزمايشگاه فنی و مكانيك خاك

نام و نام خانوادگی: مجید کیان پور
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
معاون معماري و شهرسازي

معاون معماري و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مهندس فرزانه صادق‌مالواجرد
تلفن: ۸۸۶۴۶۳۲۶
دورنگار: ۸۸۶۴۶۳۲۴
پست الکترونیک: sadeghmalvajerd@mrud.ir
معاون مسكن و ساختمان

معاون مسكن و ساختمان

نام و نام خانوادگی: محمود محمودزاده
تلفن: ۸۸۶۴۶۳۱۲-۳
دورنگار: ۸۸۶۴۶۳۱۴
پست الکترونیک:
معاون حقوقی، امور  مجلس و استان‌ها - نماینده وزیر و مسئول هماهنگی‌ هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها - نماینده وزیر و مسئول هماهنگی‌ هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری

نام و نام خانوادگی: مهران کفاش
تلفن: 88646090
دورنگار: 88646089
پست الکترونیک: kaffash@mrud.ir
 معاون وزير و رئيس سازمان هواشناسی كشور

معاون وزير و رئيس سازمان هواشناسی كشور

نام و نام خانوادگی: دکتر سحر تاج‌بخش مسلمان
تلفن: ۶۶۰۷۰۰۲۱
دورنگار: ۶۶۰۷۰۰۳۷
پست الکترونیک: Dr.tajbakhsh@irimo.ir
صفحه 1 از 3ابتدا   قبلی   [1]  2  3  بعدی   انتها   
دستیار ویژه وزیر

دستیار ویژه وزیر

نام و نام خانوادگی: مهدی غضنفری
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
مشاور و نماینده وزیر در امور زیربنایی و طرح های ویژه

مشاور و نماینده وزیر در امور زیربنایی و طرح های ویژه

نام و نام خانوادگی: سید حسین میرشفیع
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
مشاور وزیر و مسئول راه اندازی و نظارت بر عملکرد صندوق توسعه حمل و نقل

مشاور وزیر و مسئول راه اندازی و نظارت بر عملکرد صندوق توسعه حمل و نقل

نام و نام خانوادگی: دکتر داوود دانش جعفری
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
مشاور وزیر در امور ایثارگران

مشاور وزیر در امور ایثارگران

نام و نام خانوادگی: حسن اسحاقی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
مشاور وزير

مشاور وزير

نام و نام خانوادگی: دكتر مرتضی باقری
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک: bagheri@mrud.ir
مشاور وزیر در امور بررسی های فنی

مشاور وزیر در امور بررسی های فنی

نام و نام خانوادگی: مهندس میر جمال الدین سمیعی کاشی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
مشاور وزير در امور بانوان

مشاور وزير در امور بانوان

نام و نام خانوادگی: مهری صفری
تلفن: 88646245
دورنگار: 88646249
پست الکترونیک: mrud.banovan@mrud.ir

 

مشاور وزیر و سرپرست حوزه وزارتی

مشاور وزیر و سرپرست حوزه وزارتی

نام و نام خانوادگی: علی جعفری
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
رئيس مركز ارتباطات و اطلاع رساني

رئيس مركز ارتباطات و اطلاع رساني

نام و نام خانوادگی: سيد قاسم بي نياز
تلفن: 88879635
دورنگار: ۸۸۸۸۸۱۲۷
پست الکترونیک: biniaz@mrud.ir
رئيس مركز فناوري اطلاعات ، ارتباطات (فاوا)

رئيس مركز فناوري اطلاعات ، ارتباطات (فاوا)

نام و نام خانوادگی: مهدی صفدری
تلفن: ۷ـ88۶۴۶۲۸۶
دورنگار: ۸۸۶۴۶۲۸۸
پست الکترونیک: safdari@mrud.ir
سرپرست دفتر  بازرسی ،مديريت عملكرد و حقوق شهروندان

سرپرست دفتر بازرسی ،مديريت عملكرد و حقوق شهروندان

نام و نام خانوادگی: حسین مذنب
تلفن: ۸۸۸۷۹۶۳۸ - ۸۸۶۴۶۰۶۴
دورنگار: ۸۸۶۴۶۲۵۵
پست الکترونیک:
رییس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

رییس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

نام و نام خانوادگی: رضا نفیسی
تلفن: 88662263
دورنگار: ۸۸۶۴۶۱۳۹
پست الکترونیک: nafisi@mrud.ir
مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

نام و نام خانوادگی: حامد مانی فر
تلفن: 88646368
دورنگار: ۸۸۶۴۶۳۶۶
پست الکترونیک: hamedmanifar@gmail.com
مدیر کل دفتر برنامه ریزی

مدیر کل دفتر برنامه ریزی

نام و نام خانوادگی: رامین یعقوبی
تلفن: ۸۸662260-1
دورنگار: ۸۸۶۶۲۲۶۲
پست الکترونیک: yaaghoubi@mrud.ir
مدیر کل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی  و مدیریت بهره‌وری حمل و نقل

مدیر کل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل و نقل

نام و نام خانوادگی: محسن صادقی
تلفن: 88646173
دورنگار: ۸۸۶۴۶۱۷۴
پست الکترونیک: m_sadeghi@mrud.ir
مدير كل دفتر توسعه امور بين الملل

مدير كل دفتر توسعه امور بين الملل

نام و نام خانوادگی: تيمور بشيرگنبدي
تلفن: ۸۸۸۷۹۶۶۰- ۸۸۶۴۶077
دورنگار: 88879634
پست الکترونیک: t_bashir@mrud.ir
مديركل دفتر حقوقي و نماینده وزیر در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی و حقوق عامه

مديركل دفتر حقوقي و نماینده وزیر در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی و حقوق عامه

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا سلیمانیان
تلفن: 88646093 – 88879647
دورنگار: ۸۸۶۴۶۱۳۷
پست الکترونیک: soleymanian@mrud.ir
صفحه 1 از 3ابتدا   قبلی   [1]  2  3  بعدی   انتها   
وزیر سابق راه و شهرسازی

وزیر سابق راه و شهرسازی

نام و نام خانوادگی: دکتر عباس آخوندی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق

وزیر سابق

نام و نام خانوادگی: محمد اسلامی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق راه و شهرسازي

وزير سابق راه و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مهندس علي نيكزاد
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری - مسكن و شهرسازي

وزیر سابق راه و ترابری - مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد سعيدی كيا
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: دكتر علي عبدالعلي زاده
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
متصدی سابق وزارت مسکن و شهرسازی

متصدی سابق وزارت مسکن و شهرسازی

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد مروت
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
سرپرست سابق وزارت مسکن و شهرسازی

سرپرست سابق وزارت مسکن و شهرسازی

نام و نام خانوادگی: مهندس میر حسین موسوی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مهندس سراج الدين كازروني
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: محمد شهاب گنابادي
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: سيد محسن يحيوي
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مصطفي كتيرايي
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: دكتر محمدهادی نژاد حسينيان
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس سيد ابوالحسن خاموشی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: موسی كلانتری
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: يوسف طاهری قزوينی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزير راه و ترابری در دولت نهم و دهم

وزير راه و ترابری در دولت نهم و دهم

نام و نام خانوادگی: حميد بهبهانی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد رحمتی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس احمد خرّم
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس صادق افشار
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: دكتر رحمان دادمان
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس محمود حجتی
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس اكبر تركان
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک: