| 06 آبان 1399

جلسه شوراي حمل و نقل منطقه اي مورخ 20/10/96

(ادارات كل خراسان رضوي، شمالي، جنوبي، سيستان وبلوچستان و ايرانشهر و خانواده وزارت راه و شهرسازي خراسان رضوي)


   جلسه در ساعت 8:10 با تلاوت آيات كلام الله مجيد آغاز گرديد. در ابتدا جناب آقاي دكتر اخوان عبداللهيان مدير كل محترم راه و شهرسازي خراسان رضوي ضمن عرض خير مقدم به جناب آقاي مهندس رستمي مدير كل محترم دفتر مديريت عملكرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازي و همچنين مديران كل محترم ادارات راه و شهرسازي استاني و مديران محترم خانواده وزارت راه و شهرسازي استاني حاضر در جلسه،  درخصوص اهميت حقوق شهروندي از ديدگاه قانون و لزوم رعايت آن در بيانات رئيس محترم جمهور صحبت فرمودند. درادامه در خصوص سامانه شهراه نيز فرمودند كه اين سامانه باعث ايجاد گفتمان خوبي بين مردم و مسئولين گرديده است. همچنين گزارشي درخصوص تعاملات بين دستگاهي صورت گرفته خطاب به جناب آقاي مهندس رستمي ارائه فرمودند.

الف:جناب آقاي مهندس رستمي(مدير كل محترم دفتر مديريت عملكرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازي): با اعلام اين موضوع كه اين جلسه دومين نشست منطقه اي مديران و معاونين خانواده وزارت راه و شهرسازي در كشور با موضوعيت حقوق شهروندان است، از جناب آقاي دكتر اخوان عبدالهيان بابت قبول ميزباني تقدير و تشكر ويژه نموده و بيان فرمودند حامل پيام مقام عالي وزارت نيز در اين خصوص مي باشم. جناب مهندس رستمي ماموريت دفتر مديريت عملكرد را در  محورهاي ذيل اعلام نمودند.

1- مديريت عملكرد: كه برگرفته از قوانين و مقررات(مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري) است و در اين راستا بايستي خودمان را ارزيابي كرده و پاسخگوي نهادهاي نظارتي نيز باشيم. اين موضوع هر ساله در قالب جشنواره شهيد رجايي بررسي و رصد مي شود همانطور كه در سال 96 عملكرد سال 95 بررسي شده كه شكر خدا رتبه هاي خوبي در سطح استاني كسب شده است. در سطح وزارتي نيز عملكرد متوسط داشته ايم كه باتوجه به حوزه عملكردي يازده گانه وزارت راه و شهرسازي و حجم بالاي كاري و ماموريتي، امتياز خوبي بوده است. حوزه هاي حمل و نقل(هوايي، زميني، ريلي، دريايي)، مديريت شهرسازي و طرح هاي جامع و ملي، سياست گذاري در حوزه بافت هاي فرسوده كه در برنامه هشتم به آن اهميت زيادي داده شده است (باتوجه به اينكه 4/1 جمعيت ما در اين حوزه ساكن مي باشد)، تدوين قوانين و مقررات فني و اجرايي، كنترل و نظارت فني و اجرايي(مكانيك خاك)، ساخت ساختمان هاي دولتي، مديريت زمين و املاك و ... كه در همه حوزه ها تكليف داشته و بايد عملكرد ارائه دهيم.

2- حقوق شهروندي: اعتقادمان براساس باورهاي ديني توجه به حقوق مردم و بيت المال كه در قوانين نيز تكليف شده است. در اين راستا منشور حقوق شهروندي توسط رياست محترم جمهور رسما ابلاغ و دستورهاي شفاهي و ابلاغي فراوان نيز ارسال شده است. آخرين اقدام مرتبط در اين موضوع، ابلاغ "حقوق شهروندي در نظام اداري" است لذا به منظور ارائه خدمات سريع به موقع بايستي ميز خدمت مستقر گردد ( بخشنامه 7/9/96) كه در دو بخش ميز خدمت الكترونيك و حضوري كه بايستي در شش ماه قسمت حضوري و يكسال بعد الكترونيكي مستقر گردد. قسمتي مي تواند در ميز خدمت الكترونيك صورت پذيرد كه بهترين خلاقيت در اين مسير سامانه شهراه است. ما در همين راستا جلسه­اي داشتيم و مقرر گرديده فضايي در ورودي ستاد وزارت طراحي و قرار گيرد و ساير زيرساخت ها نيز طراحي و اجرا گردد. اگر از طريق شهراه اقدام قابل ارائه بود از آن طريق و گرنه از طريق همكاران مستقر در ميز خدمت ارائه گردد. از همكاران درخواست داريم كه نه به نيت ارزيابي، در حوزه ارائه خدمت با جديت و اهتمام ويژه اي ورود نمايند.

3- سلامت اداري: كه موضوع امروز و فردا است و بايستي از خودمان مراقبت كنيم و همه چيز براي حفظ حقوق شهروندان است. اعتقاد داريم سلامت اداري ارتباط مستقيم با توسعه دارد. در حوزه سلامت اداري تكليف داريم كه براساس قانون سال 90 كه در آن فساد تعريف دارد  بايد اجرا گردد. خداوند در سوره عصر قسم خورده است كه انسان در خسران است كه ما بايستي از خودمان مراقبت كنيم و بايستي ايمان بياوريم و عمل صالح انجام بدهيم و صبور باشيم كه اين امر در ادبيات اداري و اجتماعي ما مصداق دارد.اگر در دولت و دستگاههاي اجرايي شفافيت باشد فساد كاهش مي يابد. آروزي توفيق و خدمت را براي همه عزيزان دارم.

ب:جناب آقاي مهندس عليزاده(معاون محترم دفتر مديريت عملكرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازي):
ضمن عرض سلام و خير مقدم به حاضرين، سخنان خود را با بيانات  مقام معظم رهبري آغاز فرمودند: معظم له مي فرمايند مدير خوب مديري است كه نيمي از وقت خود را براي بازرسي بگذارد.ايشان با تكميل فرمايشات جناب آقاي مهندس رستمي، ماموريت هاي دفتر را در پنج حوزه: 1- ارزيابي عملكرد 2- بازرسي 3- حقوق شهروندي 4- پاسخگويي به شكايات 5- سلامت اداري عنوان فرمودند. در راستاي بازرسي و سلامت اداري و پاسخگويي به شكايات مفاد نامه 53 اميرالمومنين به مالك را قرائت نموده و خواستار عمل به آن شدند. موضوع سلامت اداري در  ماجراي استانداري عثمان بن حنيف نيز قابل تامل است كه بايستي مورد توجه قرار گيرد. در موضوع ارزيابي عملكرد لازم به توضيح است كه بيش از 500 امتياز مستقيما مربوط به مدير توسعه مي باشد كه بايستي اهتمام ويژه داشته باشيم. در نهايت خواشته ايشان از مديران كل، توجه ويژه به لايحه هاي سنگين حقوقي و دقت نظر در مرور و رسيدگي به آنها بود.
 

ج:جناب آقاي مهندس توفيقي  (كارشناس محترم دفتر مديريت عملكرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازي):

:گزارش ارزيابي عملكرد 5 اداره كل را بيان نمودند. رتبه بندي ارزيابي عملكرد سال 95 اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي با  95% عالي، اداره كل راه و شهرسازي سيستان و بلوچستان عالي(جزو ده دستگاهبرتر) و اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي و خراسان شمالي و ايرانشهر جزو دستگاههاي خوب است كه خراسان رضوي 3% از عالي شدن كم دارد. درخصوص شاخص هاي اختصاصي و امتيازهاي مكتسبه در شاخص هاي عمومي گزارشات مفصلي را ارائه دادند.

د:آقاي مهندس بيك محمدي (كارشناس محترم دفتر مديريت عمكلرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازي): گزارش جامعي از سامانه شهراه شامل خمات قابل ارائه، و نحوه پاسخگوئي و تعداد كاربران(2700 نفر در حوزه راه و شهرسازي) ... ارائه دادند.

 ه:آقاي مهندس محمد رضا شكيبا(مشاور محترم مدير كل و مسئول دفتر پيگيري هاي ويژه در اداره كل راه وشهرسازي خراسان رضوي): از نحوه اطلاع رساني سامانه شهراه، جايگاه اداره كل در ارزيابي ادارات كل سامانه(كسب جايگاه دوم در كشور)، با ارائه توضيحات آماري گزارشي ارائه نمودند. ايشان عنوان نمودند در اين راستا با كليه شهرداري ها و دانشگاهها جهت الحاق به سامانه مكاتبه گرديده است و هم اكنون دو شهرداري در اين خصوص همكاري داشته و اولين اداره كل مي باشيم كه با تعامل با دانشگاه نسبت به پلمپ ساختمان متخلف اقدام نموده است.

و:جلسه پرسش و پاسخ: در ادامه جناب آقاي دكتر اخوان از مدعوين درخواست نمودند كه به ارائه نظرات خود بپردازند.

1- آقاي حميد فاضلي رئيس محترم املاك اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي:             

 1-1- درخواست تامين نيرو و بكارگيري راهكاري جهت انتقال تجربه و  اطلاعات همكاران قديمي را نمودند.                                                                    2-1- در خصوص ارزيابي استان ها نيز خواستار رتبه بندي بر اساس مساحت و حجم حوزه كاري شدند.                         

1-3-در زمينه موضوع پرونده هاي حقوقي بررسي شده در دفتر مديريت عملكرد وزارت نيز در صورت صلاحديد بسته اي براي استفاده ساير استان ها تهيه گردد.

2- خانم كرماني نژاد مديرمحترم توسعه منابع انساني اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي خراسان رضوي:      

 2-1- تاكيد شود كه سازمان هاي مركزي درخصوص اقدامات مانند خدمات الكترونيك اهتمام بيشتري نمايند چون در استان ها دست ما بسته است. 

2-2- كارشناسان استاني تسلط بيشتري دارند، خواهشمنديم از اطلاعات و تجارب آنها استفاده شود.

2-3- مستندات در حوزه خانواده راه و شهرسازي استانها هماهنگ باشد به خصوص در حوزه حقوق شهروندي.

3 -آقاي مهندس قرباني مديريت محترم توسعه منابع انساني اداره كل راه و شهرسازي خراسان شمالي:

3-1- انتقاد از بلاتكليفي درخصوص امتباز بندي شاخص هاي عمومي.

3-2- نبود اعتبار آموزشي.

3-3- اعتراض به تفويض اختيارها:ما مورد جديدي براي اخذ تفويض و يا دادن به شهرستان نداريم و ليكن هر ساله در شاخص هاي عمومي خواهان ارائه مورد جديد هستند.

3-4- الكترونيكي كردن ارزيابي كاركنان :نياز به فراهم نمودن زير ساخت و اعتبار دارد.

3-5- كاهش نيروي انساني كه در رسمي و پيماني فقط با بازنشستگي ممكن است و ليكن ذيل ماده 32 با توجه به نداشتن مجوز استخدام و اينكه اضافه نمودند اداره كلي مانند ما با نيروي قراردادي شروع به كار كرده، هميشه بالاست .

3-6- درخصوص شاخص بهبود فضاي كسب و كار برنامه چيست و بايد چه كرد؟

4- جناب آقاي مهندس مالكي مدير كل محترم راه و شهرسازي سيستان و بلوچستان:

ضمن تشكر از آقاي مهندس رستمي و همچنين آقاي مهندس اخوان عبداللهيان بابت ميزباني، درخصوص ملاقاتهاي مردمي كه 2800 مورد بوده است بيان نمودند كه در 80 درصد موارد مشكلات حل شده است.در كميته تحول اداري درخصوص نقل و انتقالات و ساير موارد مشكلات بررسي مي گردد. ايشان بيان فرمودند كه وزارت راه و شهرسازي خانواده بزرگي است و مشكلات كاري به دليل حجم بالاي كار زياد مي باشد سپس به بيان بعضي از مشكلات اداره تحت نظارت پرداختند.

4-1 كادر حقوقي ضعيف مي باشد و نيازمند تقويت مي باشد.

4-2 باتوجه به كمبود اعتبارات عمراني امكان پاسخگويي به  مطالبات پيمانكاران وجود ندارد.

4-3 در املاك و حقوقي متقاضياني داريم كه خواسته ايشان خارج از قانون است و باعث نارضايتي و شكايت مي گردد و گاها احكامي صادر مي شود كه فقط وقت و انرژي و هزينه را صرف مي كند.

4-4 درخصوص حقوق شهروندي توجه فقط به ارباب رجوع محترم مي باشد وليكن مي بايست به آسيب پذيري كارمند هم توجه گردد و در اين خصوص بايستي تمهيدي انديشيده شود.

4-5- بعد از انتزاع راهداري مشكلاتي از قبيل صورتجلسات اموال اضافه شده است كه بايستي با مديريت صحيح و به موقع مرتفع گردد.

5-آقاي مهندس كرد(مدير كل محترم راه و شهرسازي ايرانشهر):

5-1 توجه به بحث آسيب شناسي بخصوص در حوزه آموزش كه بعد از ادغام بسيار كم رنگ شده است.

5-2 توجه به پرداختي پرسنل و همكاران وزارت راه و شهرسازي با توجه به انعكاس موضوع به مقام عالي

وزارت ، تمهيدي ويژه در اين خصوص بايستي انديشيده شود.

5-3 درخواست استفاده از وكلاي مجرب در مباحث حقوقي با توجه به ارتباط به حفظ حقوق بيت المال.

6-آقاي مهندس خباز زاده مدير محترم توسعه منابع اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي:

6-1 درخصوص رسيدگي به شكايات مردمي كه به دليل كمبود اعتبارات و عدم اجرايي شدن قولهاي قبلي ما شاهد اعتراض و اعتصاب (اخيرا بابت محور قائن و بيرجند) و عدم تحقق قولهاي قبلي بوده ايم.

6-2 در بحث ارزيابي عملكرد كه تفاوت بين دستگاه برتر و غير برتر وجود ندارد و اين امر باعث كاهش ارزش نهادن به آن مي باشد.

7- آقاي مهندس اخوان عبداللهيان مديركل محترم راه و شهرسازي خراسان رضوي:

7-1 درخصوص ميز خدمت ضمن تاكيد مجدد بر اهميت و ضرورت ايجاد آن، نياز به آيين نامه با ضمانت اجرائي محكم داريم.كه در صورت نبود ضمانت مسلما خروجي مطلوبي نخواهيم داشت و اين بعضا باعث مي شود نسبت به همكاري كه كار خود را به خوبي انجام ميدهد شرمنده باشيم.لذا به نظر مي رسد مديران كل نياز به يك نقشه راه مدون و جامع دارند.

7-2 درخصوص سامانه شهراه كه مقام عالي وزارت بسيار حساس مي باشند و جلسات زيادي در اين خصوص برگزار گرديده است به استحضار مي رساند ما طوري عمل كرديم كه جرايد و صدا وسيما خودشان پيشگام بودند.اما بايستي اين را دانست كه جنس وزارت ما فرق مي كند و نبايد با ساير دستگاهها با حجم كار متفاوت مقايسه گردد.

7-3 اينگونه نشست­ها حركت خوبي است و تجربه مطلوبي را ارائه ميدهد.درخواست مي گردد در تيم ارزياب بازنگري شود و به نظر مي رسد كه بايستي نماينده وزارت خانه هم باشد و بايستي روند ارزيابي را از حالت سليقه اي خارج كنيم. خواهش داريم كه در بحث تكريم، حقوق و مزاياي كارمند نيز مد نظر قرار گيرد. باز هم مجددا تاكيد بر آيين نامه با ضمانت اجرايي داريم. درخصوص تخلفات اداري هم بايستي گفت كه مربوط به پرونده هاي گذشته است و بار حقوقي آن از قبل بوده كه در حال حاضر به پيگيري رسيده است.

8- جناب آقاي مهندس رستمي: ضمن ابراز خوشحالي از برگزاري دومين نشست منطقه اي كه با شايستگي و بسيار عالي برگزار گرديد، بيان نمودند كه توصيه هاي ارائه شده پيگيري خواهد گرديد و درخصوص برخي موارد به شرح ذيل تاكيد نمودند:

8-1- جانشين پروري جزو تكاليف است و بايستي توجه ويژه گردد مخصوصا در حوزه املاك و حقوقي كه تجربه در هيچ دانشگاهي قابل ارائه نيست. جهت مجوز وزارت در آزمون استخدامي اخير سهميه گرفته ايم كه رسما اعلام خواهد شد و مديران توسعه بايستي پيگير باشند.

8-2- رصد ستادها حتما انجام خواهد شد و و كليه ستادها مورد ارزيابي واقع مي گردند و درخواست مي شو

8-3- بايستي شاخص ها براساس قانون و با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي باشد. در خصوص ساير موارد مطروحه نيز پاسخ ارائه نمودند. جلسه در ساعت 11:00 با ذكر صلوات بر محمد و آل محمد پايان پذيرفت.