03 مهر 1400

English | 

معاونت حقوقي، امور مجلس و استان ها

معاون وزير : مهران كفاش 

تحصيلات : فوق ليسانس حقوق

شماره تلفن دفتر: 88646091- 88646090 - 021

شماره فاكس: 88646089 - 021

 

شرح وظايف معاونت :

 • نظارت بر انجام امور حقوقي و كيفري وزارت متبوع و واحدهاي استاني و وابسته در مراجع قضايي و ديوان عدالت اداري سطح كشور.
 • ارائه خط مشي كلي نسبت به نحوه تهيه پيش نويس لوايح، تصويبنامه ها و آيين نامه ها.
 • ارائه نظرات مشورتي در امور حقوقي به مقام عالي وزارت.
 • شركت در جلسات و كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي و پاسخگويي به سوالات نمايندگان حسب مورد.
 • هماهنگي و اعلام برنامه هاي كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي به واحدهاي ذيربط جهت آگاهي و عنداللزوم حضور در مجلس.
 • ارائه گزارش عملكرد وزارتخانه ، واحدهاي استاني و وابسته به كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي.
 • هماهنگي وظايف و فعاليت هاي اجرايي واحدهاي استاني و هدايت،‌ حمايت و پيگيري تا رفع مشكلات آنها.
 • پيگيري و دريافت گزارش ادواري از عملكرد اجرايي و اعتباري پروژه هاي استانها كه از اعتبارات استاني و يا ملي استفاده مي‌نمايند، جهت پاسخگويي به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.
 • رسيدگي به تخلفات اداري حسب قانون و آيين نامه اجرايي مربوطه.
 • انجام ساير امور ارجاعي از سوي مقام محترم وزارت.

مديركل : حميدرضا سليمانيان 

تحصيلات : فوق ليسانس حقوق

شماره تلفن دفتر: 88646093- 888796470- 021

شماره فاكس: 88646137 -021

 

شرح وظايف :

 • ايجاد هماهنگي و نظارت در تهيه و تنظيم مجموعه قوانين، مقررات ، تصويب نامه ها، اساسنامه ها و آيين نامه هاي مورد نياز وزارتخانه و ارائه به مراجع قانوني.
 • رسيدگي به پروژه هاي موجود در مراجع اداري و اطلاع از احكام صادره و پيگيري اجراي احكام.
 • شركت در كميسيونهاي مرتبط در هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي و دفاع از تصويب نامه هاي پيشنهادي وزارتخانه.
 • تهيه و تنظيم برنامه حقوقي وزارت متبوع و ارائه گزارش عملكرد سالانه به معاونت حقوقي رئيس جمهور.
 • ابلاغ قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مصوب به واحدهاي ذيربط و نظارت بر اجراي كامل قوانين و مقررات مورد عمل وزارت متبوع.
 • اظهار نظر در خصوص دعاوي خارجي مطروحه له و عليه وزارتخانه و واحدهاي وابسته.
 • طرح، تعقيب و دفاع از دعاوي حقوقي و كيفري له يا عليه وزارت متبوع و عنداللزوم همكاري با واحدهاي استاني و وابسته در مراجع قانوني و قضايي كشور.
 • اجراي تعهدات مالي به نفع وزارتخانه در مراجع قانوني، ثبتي و اداري و وصول وجوه مربوطه و واريز به حساب خرانه.
 • بررسي پيش نويس لوايح، تصويب نامه ها و ... و قراردادهايي كه توسط وزارت متبوع تهيه مي شود از حيث تطبيق آنها با موازين حقوقي.
 • انجام تحقيقات حقوقي لازم درخصوص موضوعات و مشكلات مبتلابه وزارتخانه.
 • تهيه و تنظيم مجموعه قوانين و مقررات و اساسنامه ها و ارائه براي تصويب به مراجع ذيصلاح.
 • دفاع از دعاوي عليه كاركنان براساس قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت.
 • بررسي و اعلام نظر قراردادهاي خدماتي ، نظارتي، مشاوره اي ، مطالعاتي و .... وزارت متبوع.
 • تهيه و طبقه بندي آمار از شكايات و دعاوي و اظهار نظر در مورد آنها و ساير اقدامات حقوقي لازم.
 • نظارت مستقيم بر عملكرد حقوقي واحدهاي استاني و وابسته.
 • بررسي سوابق و مدارك اراضي و املاك متصرفي اعم از خريداري شده، واگذاري يا اهدايي و انجام اقدامات لازم به منظور صدور سند مالكيت و ارسال اسناد به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.
 • حمايت قضايي از مديران و كاركنان وزارت متبوع وفق مقررات مربوط.
 • پاسخ به ابهامات و سوالات مربوط به قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن.

مديركل : صديقه نظاري 

تحصيلات : ليسانس حقوق

شماره تلفن دفتر: 88889893- 88889892 - 021

شماره فاكس: 88646147 - 021

 

شرح وظايف :

 • تهيه گزارشات لازم و دفاع از لوايح وزارتخانه در مجلس شوراي اسلامي.
 • شركت در كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي و تهيه گزارش از مطالب مطروحه در رابطه با وزارتخانه در مجلس شوراي اسلامي.
 • پيگيري شكايات واصله از كميسيون اصل 90 .
 • ارائه گزاش عملكرد وزارتخانه و سازمانها و شركتهاي وابسته به كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي.
 • پيگيري و دريافت پاسخ واحدها به نامه هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.
 • تنظيم برنامه هاي بازديد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از فعاليتهاي وزارتخانه و ترتيب ملاقات نمايندگان مجلس با مسئولان وزارتخانه.
 • دريافت نامه ها، شكايات، تذكرات و درخواستهاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص فعاليت بخشهاي مختلف وزارت متبوع و ارسال آنها به واحدهاي ذيربط.
 • هماهنگي در اعلام برنامه هاي كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي به واحدهاي ذيربط جهت آگاهي و حسب لزوم حضور در مجلس شوراي اسلامي.
 • برقراري ارتباط مناسب و منطقي بين نمايندگان مجلس و مسئوليت وزارت متبوع به منظور آشنايي آنان با مشكلات وزارتخانه و رفع خلاءهاي قانوني.
 • همكاري و برقراري ارتباط موثر با مركز پژوهشها ، معاونت ها و ساير واحدهاي مجلس شوراي اسلامي حسب ضرورت.

مشاور معاون حقوقي ، امور مجلس و استانها: ابوالفضل يزدي 

شماره تلفن دفتر:  88646349- 021

شماره فاكس: 88646350- 021

 

شرح وظايف :

 • تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در حوزة ستادی ، سازمانها و شرکتهای تابعه.
 • بررسی صلاحیت اعضای هیأتها و گروههای تحقیق تا پیگیری صدور و یا تمدید احکام مربوطه.
 • ایجاد هماهنگی هر چه مطلوبتر در عملکرد هیأتها.
 • بازرسی از چگونگی عملکرد هیأتها در ستاد، سازمانها و شرکتهای وابسته که بالغ بر 19 هیأت می باشد.
 • برگزاری جلسات هماهنگی روسای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری بصورت دوره ای و یا حسب ضرورت.
 • نظارت بر عملکرد هیأتها در رسیدگی به پرونده های اتهامی و هدایت و آموزش بمنظور اجرای صحیح تر قانون و دستورالعملهای ابلاغی.
 • تجزیه وتحلیل آراء صادره توسط هیأتهای رسیدگی کننده از نظر کمی وکیفی.
 • تهیة گزارشات عملکرد 3 ماهه هیأتها جهت ارائه به دبیرخانة هیأت محترم عالی نظارت.
 • پیگیری و انجام تکالیف ابلاغی از سوی هیأت محترم عالی نظارت و دیوان عدالت اداری.
 • مطالعه و ارائه گزارشات تخلفاتی کارمندان در جلسات هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی در مرکز.
 • ثبت مصوبات هیأتها در قالب صورتجلسات و پیگیری تا حصول نتیجه.
 • پیگیری تهیه لوایح هیأتها جهت ارائه بموقع به دیوان عدالت اداری.
 • تهیه و ارائه گزارشات مورد نیاز واحدهای نظارتی درون سازمانی مانند کمیته سلامت اداری و ...
 • برگزاری دوره های آموزشی برای اعضاء ، گروههای تحقیق و کارشناسان و کارکنان شاغل در دفاتر هیأتها حسب ضرورت با هماهنگی هیأت محترم عالی نظارت.

مشاور معاون حقوقي ، امور مجلس و استانها: سهيل سبزي 

تحصيلات : ليسانس حقوق

شماره تلفن دفتر:  88646166- 021

 

شرح وظايف :

 • ثبت و ضبط و تشكيل بانك اطلاعات مربوط به پيشنهادات دستگاههاي اجرايي كه از دفتر دولت واصل شده است.
 • اقدامات قانوني لازم براي سير مراحل استصوابي پيشنهادات و لوايح مربوط به وزارت راه و شهرسازي و واحدهاي تابعه براساس آيين نامه داخلي هيات دولت.
 • تنظيم پيش نويس درخواستهاي شركتها و سازمانهاي تابعه جهت اخذ مجوز موافقتنامه هاي بين المللي بر اساس آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی و پيگيري تا حصول نتيجه.
 • انجام كار كارشناسي و اخذ نظرات واحدهاي تابعه در مورد پيشنهادات مطروحه در دولت و تهيه اعلام نظر و دلايل توجيهي لازم در خصوص اعمال نظرات وزارت راه و شهرسازي و واحدهاي تابعه.
 • آماده كردن كارتابل هيات دولت و كميسيون هايي كه مقام عالي وزارت و معاون حقوقي، امور مجلس و استانها حسب مورد شركت مي نمايند و اظهار نظر كارشناسي در خصوص پيشنهادات مرتبط به وزارت راه و شهرسازي و واحدهاي تابعه.
 • برقراري ارتباط مستمر با دفتر هيات دولت رياست جمهوري، كميسيون هاي ذيربط و دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون خدمات كشوري بر حسب مورد در جهت پيشبرد اهداف وزارت متبوع.
 • تهيه گزارش هفتگي به معاون حقوقي، امور مجلس و استانها از موارد مرتبط وزارت متبوع كه در دستور كار هيات وزيران و كميسيون هاي ذيربط قرار دارد.
 • همكاري و هماهنگي كامل با حوزه وزارتي، دفتر حقوقي و دفتر امور مجلس در جهت پيشبرد اهداف وزارت متبوع در هيات وزيران و كميسونهاي ذيربط.
 • تهيه فهرست پيشنهادات دستگاههاي اجرايي مرتبط به وزارت راه و شهرسازي، سازمانها و شركتهاي تابعه جهت ارسال به واحدهاي ذيربط و اخذ اعلام نظر.
 • دريافت پيشنهادات دستگاهاي اجرايي كه از طريق دفتر هيات دولت واصل شده و ارسال به زيربخشهاي حسب نوع وظايف و فعاليت مرتبط و همچنين اخذ نظر آنها و جمع بندي جهت اعلام به دولت با رعايت ماده (22) آيين نامه داخلي هيات دولت.
 • ارسال و هماهنگي دستور جلسات هفتگي كميسيونهاي تخصصي دولت با نمايندگان معرفي شده وزارت متبوع و واحدهاي ذيربط جهت آگاهي و حسب لزوم حضور در جلسات.
 • تعقيب و پيگيري پيشنهادات وزارت متبوع در دولت و كميسيونهاي ذيربط تا حصول نتيجه و اعلام گزارش.
 • پیگیری و پاسخگویی به مکاتبات دفتر هيات دولت و كميسيون هاي ذيربط.
 • انجام ساير امور محوله معاون حقوقي، امور مجلس و استانها.