03 اسفند 1398
En | 
نشست پنجم از سلسله نشست‌های ایران شهر با موضوع " شهر در اندیشه ایران شهری " در تاریخ 28 مهرماه 1394 در خانه گفتمان شهر و معماری برگزار شد.

نشست پنجم از سلسله نشست‌های ایران شهر با موضوع " شهر در اندیشه ایران شهری " در تاریخ 28 مهرماه 1394 در خانه گفتمان شهر و معماری برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1395/09/02|   بازدید: 797 |  print

نشست پنجم از سلسله نشست‌های ایران شهر با موضوع " شهر در اندیشه ایران شهری " در تاریخ 28 مهرماه 1394 در خانه گفتمان شهر و معماری ( خانه منسوب به معمار فقید وارطان) و با سخنرانی دکتر سید محسن حبیبی برگزار شد.

فایل کتابچه نشست به پیوست ارائه شده است. 


 
  نظرات

نظری وجود ندارد.

 
فیلم‌ها

فیلم‌ها