| 20 تير 1399

طرح توسعه اندیشه ایران شهری

تاریخ انتشار: 1395/08/26|   بازدید: 1308 |  print

امروزه شهرنشینی با مسائل و چالش‌های بنیادینی روبروست که در این میان چالش «قابل زندگی بودن کلان شهر‌ها»، «حرکت و جابه‌جایی درون و بین شهری» و «کالایی شدن» از عمده ترین مسائل و معضلات گریبان‌گیر شهر‌های ایران است. به نظر می‌رسد رویارویی با این چالش‌ها راه‌حلی فراتر از چاره‌جویی‌های مقطعی را می طلبد. در نشستی که به مناسبت روز معمار- مورخ 4 اردیبهشت ماه 1394 در خانه گفتمان شهر و معماری- برگزار شد، مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، به طرح یک جریان فکری در حوزه معماری و شهرسازی تحت عنوان «اندیشه ایران شهر» پرداختند. این جریان فکری که «بازخوانی اندیشه ایران شهر در روزگار معاصر» را راهکار مواجهه با چالش‌های مذکور معرفی می کند، مشتمل بر سه بخش «باز تعریف هویتی«»، «بازتعریف فرآیندی» و «بازتعریف ساختاری» است که به ترتیب هر یک به توصیف ایران شهر معاصر و ایرانی معاصر، حکمروایی شایسته در سطوح ملی و محلی بر مبنای پذیرش حق شهروندی و پذیرش مقیاس اجتماعات محلی در کنار مقیاس یگانه ملی می‌پردازد.

پیرو طرح این جریان فکری و به جهت فراهم آمدن فضای گفتگو، تداوم و بسط نظریات و مطالعات انجام شده در حوزه اندیشه ایران‌شهری، افزایش حساسیت در لایه‌های مختلف تخصصی، دانشگاهی و مردم ساکن در شهر، نسبت به مسائل موجود و آتی شهر ایرانی، برنامه‌هایی در دستور کار وزارتخانه و سایر نهاد‌های مرتبط قرار گرفت که به‌ منظور آگاهی اجمالی از آن‌ها به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

 
فایلهای پیوست
 
  نظرات

نظری وجود ندارد.

 
فیلم‌ها

فیلم‌ها