| 20 تير 1399
خلاصه کتاب " اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران"

خلاصه کتاب " اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران"

تاریخ انتشار: 1395/10/08|   بازدید: 6812 |  print

کتاب " اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران"، تالیف حاتم قادری، چاپ چهاردهم، در سال 1394 از سوی «سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)» منتشر شده است. 

فایل خلاصه کتاب به پیوست ارائه شده است.

 
  نظرات

نظری وجود ندارد.

 
فیلم‌ها

فیلم‌ها