| 20 تير 1399
سی و پنجمین نشست از سلسله نشست های اندیشه و تمدن ایران شهری/موضوع: ایران ، تمدن راه ها

سی و پنجمین نشست از سلسله نشست های اندیشه و تمدن ایران شهری/موضوع: ایران ، تمدن راه ها

تاریخ انتشار: 1397/06/20|   بازدید: 407 |  print

سی و پنجمین نشست از سلسله نشست های اندیشه و تمدن ایران شهری، با عنوان ، «ایران، تمدن راه ها» برگزار می شود. در این نشست که سه شنبه سوم مهرماه 1397 از ساعت 17 در خانه گفتمان شهر برگزار می شود،  دکتر شروین وکیلی سخنرانی  خواهند کرد. دبیرخانه اندیشه و تمدن ایران شهری بیش از سه سال است که با برگزاری منظم سلسله نشست های اندیشه و تمدن ایران شهری تلاش دارد تا با کمک صاحبنظران مختلف از حوزه ها مختلف به مداقه در این اندیشه بپردازد و نظام معرفتی این اندیشه را در روزگار معاصر تبیین کند. شرکت در این نشست ها برای عموم آزاد است و سه شنبه های اول ماه برگزار می شود. 

 

 
  نظرات

نظری وجود ندارد.

 
فیلم‌ها

فیلم‌ها